Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bài 2599-2600-2601-2602

Bài 1:Cho một số tự nhiên có 3 chữ số, trong đó chữ số hàng đơn vị là 8. Nếu chuyển chữ số đó lên đầu ta được số mới có ba chữ số. Số mới đem chia cho số ban đầu được thương là 5 dư 25. Tìm số đó. Bài 2: Có tất cả bao nhiêu số có...

Bài 2597 - 2598. Thầy giúp em bài này ạ!

1. Cho P = 7 x 7 x7 x7 x7 x .....x7 - 2017 ( Có 2017 thừa số 7 ) Số dư P chia cho 5 là bao nhiêu Em giải : 2017 x 7 - 2017 = 12102 Vì số tận cùng là 2 nên chia cho 5 sẽ dư 2 Nhưng đáp án bảo sai thầy...

Toán violympic 4

Thầy giúp em bài này ạ! 1. Cho P = 7 x 7 x7 x7 x7 x .....x7 - 2017 ( Có 2017 thừa số 7 ) Số dư P chia cho 5 là bao nhiêu Em giải : 2017 x 7 - 2017 = 12102 Vì số tận cùng là 2 nên chia cho...

Bài 2596

11978671 Cho hình thanh ABCD có độ dài đường cao là 4,2 dm, diện tích là 36,12 dm2 và đáy lớn CD dài hơn đáy bé AB 7,8 dm. kéo dài DA, BC cắt nhau tại E. Biết AD= 3/5 DE. Tính diện tích ABE ------------------------- ...

Bài 2595

11978657 Cho hình thang ABCD, bốn điểm M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của 4 cạnh AB, BC, CD và DA, biết diện tích MNPQ là 115m2. Tính diện tích ABCD. ...

Bài 2592-2593-2594

1. Một cái sân hình vuông, người ta mở rộng cái sân về bên phải 3 m, bên trái 3 m thì diện tích tăng thêm 99 m2 . Tính diện tích cái sân ban đầu. 2. Cho biết tích: 15x17x 19x 21x y =208a25. Vậy a=.... 3. Cho dãy số: 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29,... . hỏi...

Bài 2591

Hai hình vuông có hiệu của hai chu vi là 80 cm, hiệu của hai diện tích là 2240 cm2. Tính cạnh của hình vuông lớn. ...

Bài 2590

11971902 Cho tam giác ABC. E là 1 điểm nằm trên cạnh BC sao cho BE=1/2 EC. Nối AE. I là 1 điểm nằm trên cạnh AE sao cho AI=2/3 AE. Nối và kéo dài BI cắt AC tại D. Biết diện tích AID là 16 cm2. Tính diện tích ABC. ...

Bài 2589. Thầy giải giúp em bài này với ạ. Em cảm ơn thầy nhiều ạ

Tìm một số tự nhiên có bốn chữ số biết rằng số đó cộng với tổng các chữ số của nó thì bằng 1993. ------------------------- ...

Bài 2581 - 2582 - 2583 - 2584 - 2585 - 2586 - 2587 - 2588

Bài 2581: Ba bao gạo chứa 154kg. Tổng số gạo ở bao thứ nhất và bao thứ ba hơn tổng số gạo ở bao thứ nhất và bao thứ hai là 9kg. Bao thứ hai hơn bao thứ nhất 5kg. Hỏi mỗi bao chứa được bao nhiêu ki-lô-gam? Bài 2582 : Hiện nay tổng số tuổi của hai...

Bài 2580

11964873 Cho tam giac ABC co AB = AC = 20cm. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho MB = 8cm. Trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN = 5cm.Nối M với N. Tính diện tích tam giác AMN biết diện tích tam gíac ABC bằng 100cm2 ...

Bài 2579

Hãy cho biết dãy số tự nhiên liên tiếp 1,2,3,4,5,6,7,8,9,......,2014 có tất cả bao nhiêu chữ số 5? ...

Bài 2578

Tổng một số tự nhiên và một số thập phân bằng 1998.64 . Bỏ dấu phẩy của số thập phân đi ta được số mới lớn hơn số tự nhiên 894 đơn vị . Vậy số thập phân đó là .... ...

Bài 2577

1/2+1/6+1/12+1/20+...+1/2450+1/2550 ...

Bài 2576

Nếu tăng đáy của một hình tam giác lên gấp rưỡi ta được hình tam giác mới có diện tích là 180cm2 . Vậy diện tích hình tam giác ban đầu là. ...

Bài 2575

Một dãy phố có 40 nhà. Số nhà của 40 nhà đó dược đánh là các số lẻ liên tiếp tăng dần. Biết tổng của 40 số nhà bằng 2960. Hãy cho biết số nhà đầu tiên trong dãy phố. ...

Bài 2574

Thầy cho e hỏi bài toán này: Lượng nước trong hạt tươi là 16%. Người ta đem phơi 200kg hạt tươi thì giảm 20kg. Hỏi tỉ số % nước trong hạt khô là bao nhiêu % ------------------------- @ 09:42 22/02/2017...

Bài 2573

Có bao nhiêu phân số bằng phân số 57/95 mà tử số và mẫu số không quá ba chữ số. Thầy giải giúp em với. Em can gấp ...

Con gái

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng