Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Xuân Trường)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_lam_so_1.flv ChucMungNamMoi.jpg 1362302136_PhineasFerbPerryphineasandferb24385401580435.jpg Images_32.jpg Sang_ngang1.swf NEU3.flv 3QuaChuong.gif IMG_1769.jpg IMG_30092.jpg Violet_giao_luuloan.swf Thien_nguyen_viole.swf IMG_0876.jpg IMG_0806.jpg Khieu_vu_lop_3_c.swf

  Thành viên trực tuyến

  4 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chức năng chính 1

  Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định kiện toàn Ban thi đua khen thưởng

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Xuân Trường (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:55' 09-02-2017
  Dung lượng: 37.5 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN ỨNG HÒA
  TRƯỜNG TH TRẦM LỘNG

  Số: 27/QĐ-THTL
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Trầm Lộng, ngày 10 tháng 10 năm 2016
  
  

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc kiện toàn Hội đồng thi đua – khen thưởng
  Năm học 2016-2017


  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦM LỘNG

  Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học (Ban hành kèm theo thông tư số: 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) ;
  Căn cứ công văn hướng dẫn về công tác thi đua trong năm học 2016 – 2017 của Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ứng Hòa;
  Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Trường Tiểu học Trầm Lộng;
  Theo đề nghị của các bộ phận.
  QUYẾT ĐỊNH:
  Đìêu 1. Kiện toàn Hội đồng thi đua – khen thưởng năm học 2016-2017 gồm các Ông (Bà) có tên sau :
  Ông : Nguyễn Xuân Trường - Hiệu trưởng. - Trưởng ban
  Bà : Bùi Thị Tám - Chủ tịch công đoàn . - Phó ban T. trực
  Bà : Phạm Thị Nhự - Phó Hiệu trưởng - Phó ban
  Bà : Lương Phúc Tân - Nhân viên kế toán - Thư kí
  Bà : Lê Thị Ngọc - Tổ trưởng tổ 4-5 . - Uỷ viên
  Bà : Đoàn Thị Minh - Bí thư chi đoàn - Ủy viên
  Bà : Bùi Thị Minh Pương - Tổ trưởng 1- 2-3 - Uỷ viên
  Bà : Nguyễn Thị Mơ - Tổ trưởng tổ văn phòng - Uỷ viên
  Nguyễn Phương Lan - Tổng phụ trách Đội - Uỷ viên
  Điều 2. Hội đồng thi – khen thưởng có trách nhiệm lập kế hoạch phát động phong trào thi đua, đánh giá xếp loại thi đua ở từng đợt học và cuối năm học ;
  Điều 3. Các bộ phận kế hoạch, chuyên môn và các Ông (Bà) có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này;
  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

  Nơi nhận:
  - Như điều 3 (thực hiện);
  - Lưu VT.
  
  HIỆU TRƯỞNG  Nguyễn Xuân Trường
  
  
   
  Gửi ý kiến

  Con trai 5 tuổi đã biết tán gái

  Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng