Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quyết định thành lập Ban giám khảo chấm thi GVDG trường

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Trường (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:57' 09-02-2017
Dung lượng: 34.0 KB
Số lượt tải: 23
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN ỨNG HÒA
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦM LỘNG

Số : 29 /QĐ-THTL
cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trầm Lộng, ngày 25 tháng 10 năm 2016


Quyết định
V/v thành lập Ban giám khảo chấm thi giáo viên dạy giỏi cấp trường
Năm học 2016 - 2017
-------------------------------------------
Hiệu trưởng trường tiểu học trầm lộng
- Căn cứ Thông tư 21/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010, hướng dẫn điều lệ thi giáo viên giỏi các câp ;
- Căn cứ điều 20- Điều lệ Trường Tiểu học ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ Trường Tiểu học Trầm Lộng năm học 2016-2017.

Quyết định
Điều 1. Thành lập Ban giám khảo chấm thi giáo viên giỏi cấp trường trường - Năm học 2015 - 2016 gồm các ông bà có tên sau :
Ông : Nguyễn Xuân Trường - Hiệu trưởng. - Trưởng ban
Bà : Phạm Thị Nhự - Phó Hiệu trưởng - Phó ban, kiêm thư kí
Bà : Lê Thị Ngọc - Tổ trưởng tổ 4-5 . - Uỷ viên
4. Bà : Bùi Thị Minh Phương - Tổ trưởng 1- 2-3 - Uỷ viên
Điều 2. Ban giám khảo có nhiệm vụ dự giờ, đánh giá và trao đổi những nội dung chuyên môn cần thiết với các thầy cô giáo dự thi giáo viên giỏi cấp trường – Năm học 2016 – 2017.
Thời gian làm việc từ ngày 26 tháng 10 năm 2016 cho đến khi hết nhiệm vụ.
Điều 3. Các ông bà có tên điều 1 căn cứ thi hành.
Hiệu trưởng


Nguyễn Xuân Trường

 
Gửi ý kiến

Hoa súng - chùa Hương

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng