Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Xuân Trường)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_lam_so_1.flv ChucMungNamMoi.jpg 1362302136_PhineasFerbPerryphineasandferb24385401580435.jpg Images_32.jpg Sang_ngang1.swf NEU3.flv 3QuaChuong.gif IMG_1769.jpg IMG_30092.jpg Violet_giao_luuloan.swf Thien_nguyen_viole.swf IMG_0876.jpg IMG_0806.jpg Khieu_vu_lop_3_c.swf

  Thành viên trực tuyến

  7 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chức năng chính 1

  Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo tuyên truyền, GD phòng chống buôn bán người

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Xuân Trường (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:47' 22-02-2017
  Dung lượng: 39.0 KB
  Số lượt tải: 5
  Số lượt thích: 0 người
  TTYT-PGD&ĐT ỨNG HOÀ
  TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦM LỘNG

  Số: 04/QĐ-THTL
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Trầm Lộng, ngày 22 tháng 02năm học 2017
  
  

  QUYẾT ĐỊNH
  V/v Kiện toàn Ban chỉ đạo tuyên truyền,
  giáo dục phòng chống tội phạm mua bán người năm 2017
  -----------------------------------------------

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦM LỘNG

  - Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 8/02/2017 của UBND thành phố về thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2017 của thành phố Hà Nội ;
  - Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-PGD&ĐT ngày 21/2/2017 của PGD huyện Ứng Hòa;
  - Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ;
  - Xét năng lực cán bộ Trường Tiểu học Trầm Lộng.

  QUYẾT ĐỊNH
  Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục phòng chống tội phạm mua bán người năm 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng gồm các ông bà có tên sau:
  1. Ông : Nguyễn Xuân Trường
  – Hiệu trưởng
  - Trưởng ban.
  
  2. Bà: Phạm Thị Nhự
  - Phó hiệu trưởng
  - Phó ban.
  
  3. Bà: Đoàn Thị Minh
  – Tổng phụ trách đội
  - Thư kí.
  
  4. Ông: Vũ Thanh Hải
  – Phó ban CTĐ
  - Uỷ viên.
  
  5. Bà : Bùi Thị Tám
  – CT Công đoàn
  - Uỷ viên.
  
  6. Ông: Tạ Hữu Quyết
  – Đại diên hội cha mẹ HS
  - Uỷ viên
  
  Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng chống tội phạm mua bán người năm 2017.
  Ban chỉ đạo họp giao ban và báo cáo định kì 2 lần/năm và họp đột xuất, báo cáo kịp thời khi có sự việc xảy ra.
  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  Các ông bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

  Nơi nhận:
  Như điều 3 (để thực hiện);
  Lưu VT.


  
  Hiệu trưởng


  Nguyễn Xuân Trường
  
  

   
  Gửi ý kiến

  Con trai 5 tuổi đã biết tán gái

  Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng