Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Một số biện pháp xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Lê Hồng Minh (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:46' 13-04-2014
Dung lượng: 78.0 KB
Số lượt tải: 107
Số lượt thích: 0 người
1. Lý do chọn đề tài:
Giáo dục - đào tạo là lĩnh vực mang tính chính trị - xã hội sâu sắc. Mục tiêu giáo dục của chúng ta không những nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng về chuyên môn, nghề nghiệp, mà trước hết là đào tạo lớp người "Kế tục sự nghiệp cách mạng của cha ông, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội".
Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh vì một nền giáo dục của dân, do dân và vì dân, giáo dục nước ta là một quyền cơ bản của dân, quyền được học hành. Đó là lợi ích công mà Nhà nước ta cũng như nhiều nhà nước văn minh trên thế giới, có trách nhiệm củng cố và phát triển không ngừng.
Do đó, Nhà nước phải đóng vai trò chủ đạo trong việc cung ứng và quản lý giáo dục. Đặc biệt đối với giáo dục phổ thông là cấp học cơ sở, là cấp hình thành nhân cách công dân. Nhà nước phải bảo đảm thực hiện công bằng xã hội, tạo cơ hội học tập cho mọi người, quan tâm đến vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa. Không thể xem giáo dục là dịch vụ thương mại như các dịch vụ khác.
Chính vì thế mà Đảng và nhà nước đã tiến hành một cuộc cải cách giáo dục cơ bản và toàn diện. Đặc biệt trong những năm gần đây, ngành giáo dục đã có nhiều chương trình, kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục toàn diện của nước nhà.
Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực” là một trong những hình thức đổi mới của bộ giáo dục nhằm xây dựng một môi trường giáo dục vừa lành mạnh, phát triển và thân thiện. Điều đó đã được minh chứng bằng các chỉ thị sau:
- Chỉ thị 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013.
- Kế hoạch 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ GD&ĐT về triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông năm học 2008 – 2009 và giai đoạn 2008 – 2013.
Trường tiểu học ................. được thành lập vào tháng 11/1996, tách ra từ trường Phổ thông cơ sở .................. Từ ngày thành lập cơ sở vật chất của Trường bước đầu còn khó khăn thiếu thốn. Từ năm 2000 mới đầu tư xây dựng. Đặc biệt khi triển khai thục hiện phong trào” Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thì trường được xây dựng đúng qui cách và có khá đầy đủ các thiết bị cơ bản phục vụ cho công tác dạy và học. Cảnh quan sư phạm được tu bổ hàng năm. Chất lượng giảng dạy và các hoạt động giáo dục của trường được phòng Giáo dục và đào tạo đánh giá cao. Từ năm 2000 đến nay, Trường luôn đạt Trường tiên tiến xuất sắc, được Liên đoàn Lao động tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.

Tuy nhiên, đối chiếu với 2 mục tiêu, 5 yêu cầu và 5 nội dung của phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của Bộ GD&ĐT, Trường tiểu học ................. thấy nhiều điểm còn đạt hiệu quả chưa cao.
Chính vì vậy, sau khi học tập quán triệt các văn bản nói trên của Ngành, tôi đã chọn đề tài : Một số biện pháp thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong trường tiểu học để làm sáng kiến kinh nghiệm cho công tác quản lý của mình.

2. Phạm vi đề tài :
Một số biện pháp thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong trường tiểu học là một biện pháp có tính khả thi nhằm thực hiện xuất sắc phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” mà Bộ giáo dục & Đào tạo đã đề ra trong năm học 2008 - 2009.
Đây là một vấn đề tuy không còn mới lạ, nhưng để thực hiện được các nội dung của phong trào đã đề ra không phải là một việc đơn giản, mà phải có một kế hoạch thật sự hợp lý với đặc điểm của mỗi đơn vị trường học, phù hợp với mỗi địa phương và phù hợp với đặc điểm lứa tuổi tâm sinh lý của học sinh tiểu học. Chính vì thế trong quá trình nghiên cứu tài liệu cũng như xây dựng nội dung đề tài, bản thân tôi chỉ tập trung nghiên cứu trong phạm vi trường tiểu học.

PHẦN THỨ NHẤT: THỰC TRẠNG

1. Nghiên cứu tình hình:
a. Tình tình chung của trường tiểu học .................:
Trường tiểu học ................., xã ................., Huyện ................., ................. là một đơn vị
 
Gửi ý kiến

Hoa súng - chùa Hương

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng