Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > GIẢI TOÁN TIÊU HỌC 4-5 > Giải Toán Tiểu học (4-5) >

Bài 2113. Violympic Lớp 5 - Vòng 11

Câu 1:
Một hình chữ nhật có chu vi là 300cm. Biết nếu giảm chiều dài đi 5,5cm và tăng chiều rộng thêm 2,5cm thì nó trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Trả lời: Diện tích hình chữ nhật đó là .

Câu 2:
Lớp 5A có một số học sinh, học kỳ một có 50% số bạn xếp học lực loại A; 40% số bạn xếp học lực loại B. Tính tổng số học sinh của lớp 5A biết, số học sinh xếp học lực loại A nhiều hơn loại B là 4 bạn.
Trả lời: Số học sinh lớp 5A là  bạn.

Câu 3:
Cho hai số tự nhiên có trung bình cộng của hai số tự nhiên bằng 1485 và biết nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái số bé ta được số lớn. Tìm số bé.
Trả lời: Số bé là .

Câu 4:
Cho một số tự nhiên có 3 chữ số. Biết 3 chữ số hàng trăm; hàng chục; hàng đơn vị của số đó là 3 số tự nhiên liên tiếp tăng dần. Hỏi số đó tăng thêm bao nhiêu đơn vị nếu ta viết số đó theo thứ tự ngược lại.
Trả lời: Số đó tăng thêm  nếu viết theo thứ tự ngược lại.

Câu 5:
Một cửa hàng mua vào một sản phẩm giá 100000 đồng. Cửa hàng bán ra được lãi 20% giá bán sản phẩm đó. Hỏi cửa hàng được lãi bao nhiêu khi bán sản phẩm đó?
Trả lời: Cửa hàng được lãi  đồng.

Câu 6:
Tổng của hai số bằng 28,1; số lớn hơn số bé 9,1 đơn vị. Hỏi cùng phải bớt mỗi số đi bao nhiêu đơn vị để số lớn gấp đôi số bé?
Trả lời: Cùng phải bớt mỗi số đi  đơn vị.

Câu 7:
Hai số có tổng bằng 126,81. Biết 40% số thứ nhất bằng 50% số thứ hai. 
Vậy số thứ hai là .

Câu 8:
Cho 3 số có tổng bằng 162,5. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 4 ; số thứ hai nhân với 3 và số thứ ba nhân với 2 ta được 3 tích bằng nhau. 
Vậy số thứ nhất là 

Câu 9:
Cho số thập phân A. Chuyển dấu phẩy của số A sang trái 1 hàng ta được số B; Sang phải 1 hàng ta được số C. Biết A + B + C = 218,448.
Vậy số A là .

Câu 10:
Trong một phép chia 2 số tự nhiên, biết số bị chia là 2374; thương bằng 18 và có số dư là số dư lớn nhất có thể có. 
Vậy số chia của phép chia đó là .


Nhắn tin cho tác giả
Võ Lê Diệu Hiền @ 14:30 11/01/2014
Số lượt xem: 30006
Số lượt thích: 5 người (Hứa Gia Phúc, Nguyễn Đăng Quang, Khổng Đức Đồng, ...)
No_avatar

Câu 7:
Hai số có tổng bằng 126,81. Biết 40% số thứ nhất bằng 50% số thứ hai. Vậy số thứ hai là...

      Giải

40% = 2/5

50% = 1/2 = 2/4

Số thứ hai: 126,81 : (5+4) x 4 = 56,36

Avatar

Cau 8:

Coi tich chung la 12 phan thi so thu nhat ung voi so phan la:12:4=3(phan)

So thu hai ung voi so phan la:12:3=4(phan)

So thu ba ung voi so phan la:12:2=6(phan)

Sau do ta ke so do va de dang tim duoc gia tri 1 phanla:162,5:(3+4+6)=12,5

So thu nhat la:12,5x3=37,5

So thu hai la:12,5x4=50

So thu ba la:12,5x6=75

Dap so:37,5;50 va 75

Avatar

Giúp em bài này với

Cho một hình vuông, biết nếu giảm cạnh hình vuông đó đi 10% thì diện tích giảm đi 118,75


No_avatar

Bài toán hỏi gì ?!...

Avatar

Bài của Ngọc Ánh, mình đã đưa lên chuyên mục tại bài 2132 http://truongthhongquang.violet.vn/entry/show/entry_id/10082829

No_avatarf

Thầy hướng dẫn em giải chi tiết bài này ạ!

Bây giờ là 3 giờ kém 17 phút.Hỏi sau ít nhất bao nhiêu lâu nữa thì kim giờ và kim phút trùng nhau ?                                                  

No_avatarf

Thầy hướng dẫn em giải chi tiết bài này ạ!

Bây giờ là 3 giờ kém 17 phút.Hỏi sau ít nhất bao nhiêu lâu nữa thì kim giờ và kim phút trùng nhau ?                         

 
Gửi ý kiến

Hoa súng - chùa Hương

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng