Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > CÙNG HỌC TIẾNG VIỆT > Viết ngắn về chuyên mục >

thầy giải giúp zới

1.Một cửa  hàng định bán một chiếc điện thoại là 2 800 000 đồng,như vậy đã lãi được 12% tiền vốn của chiếc điện thoại đó,Tính tiền vốn của chiếc điện thoại đó?

2.một cửa hàng bỏ ra 4 800 000 đồng để mua hàng Sau khi bán hết só hàng ,thì đã bị lỗ 6%.hỏi đã lỗ bao nhiêu tiền?

3.Một cửa hàng bán mũ bảo hiểm sau khi giảm giá 8% THÌ GIÁ bàn 1 chiếc mũ đó la 161 000 đồng.trước khi giảm giá, giá một chiếc mũ đó giá bao nhiêu?

4. Ngày thường bán một chiếc cặp hs la 52000 đ.Quốc tế thiếu nhi cửa hàng hạ giá 15%, nhưng vẫn lãi 4% so với tiền vốn.Tính số tiền vốn của chiêc cặp


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Quang Em @ 20:11 14/12/2014
Số lượt xem: 1647
Số lượt thích: 0 người
No_avatar

ko ai giai ho a

 

Avatar

1. Tiền vốn là : 2 800 000 : (100+12) x 100 = 2 500 000 (đồng)

2. Tiền lỗ là : 4 800 000 x 6% = 288 000 (đồng)

3. Giá ban đầu là : 161 000 : (100 - 8) x 100 = 175 000 (đồng)

4. Sau khi hạ giá thì giá chiếc cặp là : 50 000 - 52 000 x 15% = 44 200 (đồng)

Tiền vốn chiếc cặp : 44 200 : (100+4) x 100 = 42 500 (đồng)

 
Gửi ý kiến

Hoa súng - chùa Hương

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng