Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Nhờ thầy làm giúp ạ.

hiệu của hai số bằng 520 nếu bớt số lớn đi 40 đơn vị thì số bé bằng số lớn. Tìm số bé...

E nhờ T giúp e chi tiết bài này ạ:

E nhờ T giúp e chi tiết bài này ạ: Số học sinh của một trường tiểu học năm 2005 tăng 10% so với năm 2004, số học sinh năm 2006 giảm 10% so với năm 2005. Hỏi số học sinh năm 2006 so với năm 2004 tăng hay giảm mấy phần trăm?...

Thầy giúp em Giải bài toán này với ạ

Ba hỏi Tâm: Bây giờ là mấy giờ? Tâm trả lời: 2/5 số giờ từ nửa đêm đến bây giờ bằng 2/3 số giờ từ bây giờ đến giữa trưa. Hỏi bây giờ là mấy giờ?...

Bài 2617

Bây giờ là 3 giờ kém 17 phút.Hỏi sau ít nhất bao nhiêu lâu nữa thì kim giờ và kim phút trùng nhau ? ...

Bài 2616. Nhờ thầy giải giúp 1 bài cũng trong bộ đề Toán 5 cấp Quốc gia năm 2017.

Có bao nhiêu số có 5 chữ số khác nhau, biết khi xóa đi một chữ số bất kì của số đó ta được số 2017? Trả lời: Có …… số có 5 chữ số thỏa mãn đề bài. ...

Bài 2614 - 2615

1. Trong một buổi liên hoan, cần xếp 3 đôi vợ chồng ngồi xung quanh một cái bàn tròn. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho không có cặp vợ chồng nào ngồi cạnh nhau? Hai cách xếp được gọi là khác nhau nếu có ít nhất một người sao cho người ngồi sát phía bên phải người đó trong hai cách là khác nhau. 2. Mèo Tom chọn 20 số đôi một khác nhau từ dãy số cách đều 1, 2, 3, . . . , 40...

Toán 5 vòng 19 cấp Quốc gia.

12039021 Đây là đề em chụp ảnh trên màn hình đấy thầy. ...

Bài 2613. Thầy giúp em bài này ạ!

Xe A đi từ Ngã Tư Sở đến Trung tâm hội nghị hết 1 h 12 phút. Xe B đi từ TTrung Tâm hội Nghị đến Ngac Tư Sở hết 1h 30 phút. Hai xe cùng xuất phát cùng lúc và gặp nhau cách Ngã Tư Sở 35km. Tính Quãng đường từ Ngã Tư Sở đến Trung tâm hội nghị ------------------------- ...

Bài 2612

Tính tổng các chữ số của tất cả các số hạng trong dãy số: 1; 2; 3; 4; 5; ...; 999; 1000. (Bài do 1 bạn gửi qua tin nhắn)...

Bài 2611. Tính nhanh

B= (1-1/3)x(1-(1/6)x(1-1/10)x(1-1/15)x...x(1-1/780)xA = 1 ------------------------- ...

Bài 2610. Tính nhanh

A=(1x2)+(2x4)+(3x6)+(4x8)+(5x10)/(3x4)+(6x8)+(9x12)+(12x16)+15x20) ...

Bài 2607 - 2608 - 2609

1. Tổng số HS khối 5 xếp hàng 5 hay hàng 9 đều thừa 1 em, nếu xếp hàng hai thì vừa đẹp. Tính số HS khối 5, biết số HS khối 5 ít hơn 100. 2. Tìm một số nhỏ nhất sao cho khi chia cho 2 dư 1, chia cho 5 dư 1 và chia hết cho 9 3. Tích của 10 số tự nhiên liên tiếp bắt đàu từ 1 có tận cùng bằng mấy chữ số 0 ------------------------- ...

XIn phép hỏi thầy những dạng bài tính nhanh ơhân số.

Thầy giup em giải những bài toán này với ạ A= 1/(1x6x6) + 1/(2x9x9) + 1/(3x12x10)+ ...+1/(98x297x200) A=(1x2)+(2x4)+(3x6)+(4x8)+(5x10)/(3x4)+(6x8)+(9x12)+(12x16)+15x20) B= (1-1/3)x(1-(1/6)x(1-1/10)x(1-1/15)x...x(1-1/780)xA = 1...

Bài 2606

Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 40 km/giờ. Sau khi đi được 15 phút, xe máy gặp ô tô đi từ B đến A với vận tốc 50 km/giờ. Sau khi đến A, ô tô nghỉ 30 phút rồi lại tiếp tục quay về B và đuổi kịp xe máy cách B 30km. Tính quãng đường AB. (Bài của 1 bạn gửi qua tin nhắn)...

Bài 2605

Cho 4 số tự nhiên có tổng bằng 2192. Nếu xoá chữ số hàng đơn vị của số thứ nhất ta được số thứ hai. Nếu xoá chữ số hàng đơn vị của số thứ hai ta được số thứ ba. Nếu xoá chữ số hàng đơn vị của số thứ ba ta được số thứ tư. Tìm số thứ nhất. (Bài của 1 bạn gửi qua tin nhắn)...

Bài 2604

Một người mua hai cái quạt điện, mỗi cái giá 1 000 000 đồng. Người đó bán cái quạt đầu tiên bị lỗ 12% so với số tiền mua cái quạt đó. Tuy vậy, sau khi bán hai cái quạt, người đó vẫn lãi 40 000 đồng. Hỏi người đó đã bán cái quạt thứ hai được lãi bao nhiêu phần trăm so với số tiền mua cái quạt đó? (Bài của 1 bạn gửi qua tin nhắn)...

Bài 2603

Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 10km/giờ. Sau đó một người đi xe máy cũng đi từ A đến B. Vào lúc 8 giờ 15 phút xe máy còn cách xe đạp 8km và đến 8 giờ 30 phút thì hai xe gặp nhau. Vận tốc của người đi xe máy là ... km/giờ. (Bài của 1 bạn gửi qua tin nhắn)...

Bài 2599-2600-2601-2602

Bài 1:Cho một số tự nhiên có 3 chữ số, trong đó chữ số hàng đơn vị là 8. Nếu chuyển chữ số đó lên đầu ta được số mới có ba chữ số. Số mới đem chia cho số ban đầu được thương là 5 dư 25. Tìm số đó. Bài 2: Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số chia hết cho 2; 5 và 9? Bài 3: Hiện nay tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Trước đây 6 năm , tuổi cha gấp 13...

Con trai 5 tuổi đã biết tán gái

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng