Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > GIẢI TOÁN TIÊU HỌC 4-5 > Giải Toán Tiểu học (4-5) >

Bài 2612

Tính tổng các chữ số của tất cả các số hạng trong dãy số: 1; 2; 3; 4; 5; ...; 999; 1000.

(Bài do 1 bạn gửi qua tin nhắn)


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Xuân Trường @ 22:30 09/04/2017
Số lượt xem: 677
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Tách dãy số trên thành 2 nhóm

Nhóm 1 từ 1 đến 999 ; nhóm 2 có 1000

Tổng các chữ số ở nhóm 2 là 1

Khi viết chữ số 0 vào bên trái mỗi thì tổng số cscs chữ số không đôi nên với nhóm 1 nếu ta viết thêm các chữ số 0 vào bên trái các số có 1 chữ số và có 2 chữ số để đều được số có 3 chữ số dạng : 000; 001; 002; 003; 004; ...; 010; 011; ...; 999

Từ 000 đến 999 có 1000 số mà mỗi số có 3 chữ số trong đó 10 chữ số từ 0 đến 9 có số lần xuất hiện giống nhau

Vậy số lần xuất hiện của mỗi chữ số là : 1000 x 3 : 10 = 300 (lần)

Tổng các chữ số của nhóm 1 là : (0+1+2+3+...+9) x 300 = 45 x 300 = 13500

Vậy tổng chữ số của dãy số 1; 2 ; 3 ; ...; 1000 là : 13500 + 1 = 13501

 
Gửi ý kiến

Hoa súng - chùa Hương

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng