Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Giáo án > (10 thư mục)


Lớp 1 (1 bài)
Word-logo-small

Giáo án lớp 1 (các môn)

Ngày gửi: 2010-09-02 07:45:12


Lớp 2 (1 bài)
Word-logo-small

Giáo án lớp 2 (trọn bộ)

Ngày gửi: 2010-09-01 15:49:00


Lớp 3 (4 bài)
Word-logo-small

tuan 26 lop 3

Ngày gửi: 2014-04-03 12:32:50

Word-logo-small

giao an tuan 27

Ngày gửi: 2014-04-03 12:31:15

Word-logo-small

Đề thi ViOlympic Toán 3 vòng ...

Ngày gửi: 2013-03-25 07:53:25

Word-logo-small

Giáo án lớp 3 (trọn bộ)

Ngày gửi: 2010-09-02 07:45:43


Lớp 4 (5 bài)
Word-logo-small

Đề thi ViOlympic Toán 4 - Vòn...

Ngày gửi: 2013-05-05 17:26:41

Word-logo-small

Đề thi ViOlympic Toán 3 vòng ...

Ngày gửi: 2013-03-25 07:57:25

Word-logo-small

Đề thi ViOlympic Toán 4 vòng ...

Ngày gửi: 2013-03-25 07:48:33

Word-logo-small

Đề thi ViOlympic Toán 4 vòng ...

Ngày gửi: 2013-03-25 07:46:26


Lớp 5 (15 bài)
Word-logo-small

đề violympic lớp 5 vòng 16

Ngày gửi: 2014-02-18 14:57:27

Word-logo-small

Bài tập cuối tuần 4- Môn Tiến...

Ngày gửi: 2013-09-07 18:24:04

Word-logo-small

bài tập cuối tuần 4- lớp 5

Ngày gửi: 2013-09-07 18:18:23

Word-logo-small

de 1

Ngày gửi: 2013-08-28 15:47:29


Âm nhạc (5 bài)
Word-logo-small

Âm nhạc 5 (HK1)

Ngày gửi: 2016-10-28 16:13:46

Word-logo-small

Am nhạc 4 (HK1)

Ngày gửi: 2016-10-28 16:09:53

Word-logo-small

Âm nhạc 3 (HK1)

Ngày gửi: 2016-10-28 16:07:05

Word-logo-small

Âm nhạc 2 (HK1)

Ngày gửi: 2016-10-28 16:04:43


Mỹ thuật (3 bài)
Thumbnail

Mẫu bìa cực đẹp.

Ngày gửi: 2016-03-10 08:22:43

Thumbnail

Mẫu nhãn vở cực đẹp.

Ngày gửi: 2016-03-10 08:19:33

Word-logo-small

Mẫu bìa nằm ngang cực chuẩn.

Ngày gửi: 2015-04-26 12:29:44


Thể dục (0 bài)

Tin học (1 bài)
Word-logo-small

Cách chèn ảnh vào bài viết tr...

Ngày gửi: 2013-01-22 08:55:09


Ngoại ngữ (1 bài)
Word-logo-small

nhận xét môn Tiếng Anh

Ngày gửi: 2015-01-13 12:06:54

Hoa súng - chùa Hương

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng