Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Đề thi > (12 thư mục)


Lớp 1 (61 bài)
Word-logo-small

Kiểm tra Cuối HKII - Toán 1 (...

Ngày gửi: 2013-04-27 08:16:51

Word-logo-small

Kiểm tra Cuối HKII - Toán 1 (12)

Ngày gửi: 2013-04-27 08:16:14

Word-logo-small

Kiểm tra Cuối HKII - TV 1 (12)

Ngày gửi: 2013-04-27 08:11:24

Word-logo-small

Đề thi học sinh giỏi lớp 1 mới

Ngày gửi: 2013-04-20 22:19:54


Lớp 2 (90 bài)
Word-logo-small

Kiểm tra Cuối HKII - Toán 2 (...

Ngày gửi: 2013-04-27 08:17:21

Word-logo-small

Kiểm tra Cuối HKII - Toán 2 (12)

Ngày gửi: 2013-04-27 08:15:53

Word-logo-small

Kiểm tra Cuối HKII - TV 2 (12)

Ngày gửi: 2013-04-27 08:12:03

Word-logo-small

Kiểm tra Giữa HK II - TV 2 (12)

Ngày gửi: 2013-02-21 14:14:15


Lớp 3 (68 bài)
Word-logo-small

Kiểm tra Cuối HKII - Toán 3 (...

Ngày gửi: 2013-04-27 08:17:49

Word-logo-small

Kiểm tra Cuối HKII - Toán 3 (12)

Ngày gửi: 2013-04-27 08:15:24

Word-logo-small

Kiểm tra Cuối HKII - TV 3 (12)

Ngày gửi: 2013-04-27 08:12:57

Word-logo-small

Kiểm tra Giữa HK II - TV 3 (12)

Ngày gửi: 2013-02-21 14:13:41


Lớp 4 (114 bài)
Thumbnail

VIOLYMPIC TOAN-ANH 4 Quốc gia...

Ngày gửi: 2017-03-31 09:34:10

Thumbnail

VIOLYMPIC TOAN-ANH 4 Quốc gia...

Ngày gửi: 2017-03-31 09:34:02

Word-logo-small

Đề Violympic lớp 4 từ vòng 1 ...

Ngày gửi: 2014-03-20 20:47:08

Word-logo-small

Đề tuyển HSG TV 4 (13-14)

Ngày gửi: 2013-08-04 21:24:46


Lớp 5 (105 bài)
Thumbnail

VIOLYMPIC TOAN-ANH 5 Quốc gia...

Ngày gửi: 2017-03-31 09:34:47

Thumbnail

VIOLYMPIC TOAN-ANH 5 Quốc gia...

Ngày gửi: 2017-03-31 09:34:33

Word-logo-small

Vòng 19 Lớp 5 NH 2013-2014 (f...

Ngày gửi: 2014-05-29 22:02:42

Word-logo-small

Violympic lớp 5 - vòng 16 (13...

Ngày gửi: 2014-03-31 09:37:38


Âm nhạc (0 bài)

Mỹ thuật (0 bài)

Thể dục (0 bài)

Tin học (0 bài)

Ngoại ngữ (0 bài)

Word-logo-small

Đề thi lí thuyết thi giáo viê...

Ngày gửi: 2011-12-15 14:53:56

Word-logo-small

Đề thi lí thuyết - Thi GVG - ...

Ngày gửi: 2011-12-14 22:00:18


Word-logo-small

Mẫu giấy thi chữ đẹp(5ly)

Ngày gửi: 2012-01-08 15:18:52

Word-logo-small

Mẫu giấy thi chữ đẹp(4ly)

Ngày gửi: 2012-01-08 15:18:11

Hoa súng - chùa Hương

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng