Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Hoài Nam
Giới tính Nam
Email nguyenhoainam663231@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Mỹ Long
Quận/huyện Huyện Cai Lậy
Tỉnh/thành Tiền Giang
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Võ Thành Phương, Trịnh Thị Băng Tâm
Đã đưa lên 21 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 530 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 8688 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này

Con gái

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng