Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoa Mơ
Giới tính Nữ
Email huyentrangha1307@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm GDTX Huyện Mường Chà
Quận/huyện Thị xã Mường Lay
Tỉnh/thành Điện Biên
Chuyên môn Toán học, Ngữ văn
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 18 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 6773 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 42932 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này

Con gái

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng