Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Bảy
Giới tính Nam
Email baythcsvinhthinh@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/Baythcs
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Thịnh
Quận/huyện Huyện Vĩnh Lộc
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 183 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 351 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 10469 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này

Con gái

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng