Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

de 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Khánh Linh
Ngày gửi: 15h:47' 28-08-2013
Dung lượng: 81.5 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên : ………………………………..Lớp ……………
Thứ hai ngày 8 tháng 7 năm 2013
Khảo sát chất lượng
Môn Toán
A- Phần trắc nghiệm:
Câu 1: Phân số bằng:
A. B. C. D. 
Câu 2: của một số bằng 207. Vậy số đó là : …………………………….
Câu 3: Kết quả của phép nhân 428 123 là.
A.52 644 B. 25 644 C. 56 424 D . 46 524
Câu 4: Kết quả của phép tính chia 7 350 : 42 là.
A. 751 B. 517 C. 157 D. 175
Câu 5: của 616kg là ……………………..
Câu 6: Trong các hình dưới đây, hình nào có diện tích lớn nhất?A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 D. Hình 4
Câu 7: Dãy phân số nào dưới đây được viết theo thứ tự từ lớn đến bé?
A. B. C. ; ; D. 
Câu 8: Hai số tự nhiên mà ở giữa chúng có 18 số chẵn thì hiệu hai số đó là ………………………………..
Câu 9: Tìm x, biết: 
A. x = B. x = C. x = D. x = 
Câu 10: Phân số nào dưới đây bé hơn ?
A. B. C. D. 
b- Phần tự luận:
Bài 1: Tính :
a) b) x + : 


 Bài 2: Một hình chữ nhật có chu vi là 434m ; chiều rộng bằng chiều dài. Tính diện tích của hình chữ nhật đó?
 Bài 3: Biết của một bao gạo cân nặng 42kg. Em hãy tính xem của bao gạo đó nặng bao nhiêu ki- lô- gam?
 Bài tập về nhà
Bài 1: Rút gọn các phân số sau đến phân số tối giản :
a) b) c) 
Bài 2: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 15 đơn vị và biết phân số đó có giá trị bằng .
Bài 3: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số bằng phân số mà tử số và mẫu số đều là số có hai chữ số.
~~~~The end ~~~

 
Gửi ý kiến

Con gái

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng