Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG TỰ ĐỘNG.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thế Chất
Ngày gửi: 07h:54' 01-10-2013
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 93
Số lượt thích: 1 người (minh ngọc)
HƯỚNG DẪN: "TOÁN: Mỗi tuần có 5 tiết. Nên thứ 2: Toán( 1),Thứ 3: Toán (2),Thứ 4: Toán (3), Thứ 5: Toán(4), Thứ 6: Toán (5)"
PHÒNG GD& ĐT: HUYỆN NÚI THÀNH "TẬP ĐỌC: Mỗi tuần có 2 tiết. Nên thứ 2 Tập đọc (1), Thứ 4 Tập đọc (2)"
TRƯỜNG TH: NGÔ MÂY ĐẠO ĐỨC: Mỗi tuần 1 tiết. Nên Đạo đức lúc nào cũng là số (1)
THỜI KHÓA BIỂU Các môn khác tương tự cũng như vậy.(Chú ý) Xem lại PPCT Khối có đúng chưa. Nếu thay đổi ta cần đổi lại.
Về môn: "Kích vào môn ta thấy bên phải có hình tam giác trắng, ấn vào tam giác kéo xuống,lên chọn môn thích hợp."
Thứ Tiết Môn Tiết thứ/ tuần THÔNG BÁO STT TÊN CÁC MÔN HỌC
Thứ 2 1 ĐẠO ĐỨC 1 19ĐẠO ĐỨC1 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ Trở về ban đầu 1 CHÀO CỜ
2 KỸ THUẬT 1 19KỸ THUẬT1 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 2 TOÁN
3 ÔN TOÁN(t) 1 19ÔN TOÁN(t)1 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ Chú ý số 3 ĐẠO ĐỨC
4 ÔN T Việt(t) 1 19ÔN T Việt(t)1 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ "1,2,3,4,5,6,7,8,9,10" 4 CHÍNH TẢ
5 TẬP ĐỌC 1 19TẬP ĐỌC1 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ Tiết tuần thứ 5 TNXH
6 MĨ THUẬT 1 19MĨ THUẬT1 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ (tùy theo môn) 6 THỦ CÔNG
7 TOÁN 1 19TOÁN1 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 7 THỂ DỤC
8 KHOA HỌC 1 19KHOA HỌC1 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 8 MĨ THUẬT
Thứ 3 1 CHÍNH TẢ 1 19CHÍNH TẢ1 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 9 ÂM NHẠC
2 TOÁN 2 19TOÁN2 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 10 TẬP VIẾT
3 ÂM NHẠC 1 19ÂM NHẠC1 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 11 KỂ CHUYỆN
4 LTVC 1 19LTVC1 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 12 LTVC
19 13 TẬP LÀM VĂN
19 14 TẬP ĐỌC
19 15 KỸ THUẬT
19 16 ANH VĂN
Thứ 4 1 KỂ CHUYỆN 1 19KỂ CHUYỆN1 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 17 HỌC VẦN
2 LỊCH SỬ 1 19LỊCH SỬ1 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 18 ĐỊA LÝ
3 ĐỊA LÝ 1 19ĐỊA LÝ1 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 19 KHOA HỌC
4 THỂ DỤC 1 19THỂ DỤC1 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 20 LỊCH SỬ
TẬP ĐỌC 2 19TẬP ĐỌC2 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 21 TIN HỌC
ANH VĂN 1 19ANH VĂN1 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 22 ATG THÔNG
TOÁN 3 19TOÁN3 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 23 TC THỂ DỤC
THỂ DỤC 2 19THỂ DỤC2 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 24 TC ÂM NHẠC
Thứ 5 1 TOÁN 4 19TOÁN4 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 25 TC MĨ THUẬT (Tự ghi ở PPCT)
2 LTVC 2 19LTVC2 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 26 THƯ VIỆN
3 ANH VĂN 2 19ANH VĂN2 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 27 H ĐTT
4 TẬP LÀM VĂN 1 19TẬP LÀM VĂN1 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 28 HDTH
19 29 T Cường NT
ÔN TOÁN(t) 2 19ÔN TOÁN(t)2 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 30 LUYỆN VIẾT
ÔN T Việt(t) 2 19ÔN T Việt(t)2 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 31 ÔN TOÁN(t) (Tự ghi ở PPCT)
ÔN T Việt(t) 3 19ÔN T Việt(t)3 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 32 ÔN T Việt(t)
Thứ 6 1 TOÁN 5 19TOÁN5 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 33 BD TOÁN
2 KHOA HỌC 2 19KHOA HỌC2 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 34 BD T Việt
3 TẬP LÀM VĂN 2 19TẬP LÀM VĂN2 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 35 HĐNGLL
4 SINH HOẠT 1 19SINH HOẠT1 BẠN ĐÃ NHẬP ĐẦY ĐỦ 36 SINH HOẠT
19
19
19
19


Avatar

Kính biếu Thầy Xuân Trường.

Avatar

OH ! Quá bất ngờ với tài liệu của thầy Đinh Thế Chất ! Thật kì công và hữu ích ! Rất cảm ơn thầy đã tặng nó cho em !

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

Con gái

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng