Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tổng kết hpatj động chuyên môn năm học 11-12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Trường (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:55' 15-09-2012
Dung lượng: 99.5 KB
Số lượt tải: 36
Số lượt thích: 0 người
Trường Tiểu học Hồng Quang
-------***-------

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2011 – 2012
ĐẶC ĐIỂM CHUNG
1. Giáo viên :
Tổng số cán bộ, giáo viên : 28.
+ Số giáo viên : 23 (16 cao đẳng, 4 đại học, 3 THSP)
+ Biên chế 20, hợp đồng huyện : 3
+ Số giáo viên dùng giáo án đánh máy : 12
+ Giáo viên giỏi cấp thành phố : 1 ; cấp huyện : 9
2. Học sinh :
- Đầu năm : 454 trong đó có 2 học sinh khuyết tật không đánh giá
+ Giỏi : 21,6% ; Khá : 42,4% ; TB : 30% ; Yếu : 6,05% (không kể học sinh lớp 1)
+ Học sinh con hộ nghèo : 87 = 19,5%
Cuối năm : 449 (chuyển 5 gồm 2 học sinh : lớp 1 : 2 ; lớp 2 : 2 ; lớp 3 :1)

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Công tác soạn giảng :
Qua 147 lượt kiểm tra giáo án có 146 lượt các đ/c giáo viên soạn đủ giáo án (chiếm 99,3%), duy nhất 1 lượt rơi vào đ/c GV trẻ.
Trong 147 lượt kiểm tra xếp loại A là : 128 = 87,1% ; loại B là : 17 = 11,6% ; loại C là : 2 = 1,4%
Hệ thống sổ sách :
- 100% các đ/c GV có đủ sổ sách quy định qua các lần kiểm tra và hoàn thiện cơ bản các nội dung của các sổ theo đánh giá là có hoàn thiện và tiến bộ hơn năm học 2011 – 2012.
- Học sinh có đủ đầu vở theo quy định, ghi đúng quy định về các môn.
- Tỉ lệ tẩy xóa sai quy định sổ điểm và học bạ đã giảm.
- Thống kê xếp loại sổ điểm
Lần kiểm tra
Xếp loại A
Xếp loại B
Xếp loại C


Lần 1
13
2Lần 2
9
6

Có 4 đ/c chỉ xếp B 1 tháng

Lần 3
11
5
3
Cả GV chuyên biệt

Thống kê xếp loại học bạ :
Xếp loại A : 9 ; xếp loại B : 4 ; xếp loại C : 6
Công tác chấm chữa bài.
- 100% vào điểm các lần thi định kì chính xác.
- Tỉ lệ chấm Toán là 38,82% (Kém 1,18% so với quy định) Chính tả 56 % (vượt 6%) ; tỉ lệ chấm Tập làm văn cũng đảm bảo tỉ lệ quy định. TB chấm nhiều hơn năm học trước 3%
4. Chữ viết :
Một số đ/c GV đã chú ý hơn tới chữ viết của mình và của học sinh, tỉ lệ viết mẫu nhiều hơn năm học trước tuy không nhiều.
Có 4 lớp đạt VSCĐ (2A, 3A, 4A,5A), 3 lớp xếp loại B về chữ viết của HS (4C, 2B, 2C)
Các loại giấy tờ, hồ sơ dó chuyên môn yêu cầu ;
Các đ/c giáo viên đều hoàn thành ttheo đúng thời gian quy định, tương đối chuẩn xác về nội dung.
Đặc biệt là Bài tập cuối tuần, các đ/c giáo viên đã soạn tương đối sát với trình độ của học sinh và nộp tương đối đúng lịch.
Công tác dự giờ, thao giảng :
Thi giáo viên giỏi cấp trường có 20 đ/c tham gia trong đó có 12 tiết xếp G và 8 tiết xếp Khá Tuy nhiên chỉ có 9 đ/c được công nhận là giáo viên Giỏi trường.
Công tác thanh tra : Có 5 đ/c được PGD thanh tra LĐSP trong đó xếp Tốt là 4 chiếm 80% ; Khá là 1 chiếm 25%.
Công tác kiểm tra : Nhà trường kiểm tra toàn diện 4 đ/c giáo viên, kết quả xếp Khá 4 đ/c chí
Công tác dự giờ : Các tổ đều có kế hoạch thao giảng tổ tạo ra một môi trường để trao đổi học hỏi kinh nhiệm của nhau đạt hiệu quả.
Công tác nghiên cứu và áp dụng các SKKN, chuyên đề dạy học.
100% giáo viên đăng kí áp dụng SKKN và đã viết bài thu hoạch. Kết quả có 4 SKKN xếp loại A ; 12 xếp loại B ; 3 SKKN xếp loại C và 2 SKKN không xếp loại)
Đã thực hiện 9 chuyên đề dạy học trong đó có những chuyên đề tổ chức tại trường được đánh giá có chất lượng và thực tế hơn cả các chuyên đề huyện tổ chức.
Công tác chủ nhiệm :
Các khối lớp 4 – 5 vẫn duy trì và phát huy sổ theo dõi, sinh hoạt lớp, sổ điểm 10.
Nhiều d/c gần gũi học sinh, có những phương pháp chủ nhiệm đạt kết quả cao.
Chất lượng giảng dạy :
Chất lượng
 
Gửi ý kiến

Con gái

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng