Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Mẫu sổ theo dõi-sinh hoạt lớp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Trường (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:59' 18-08-2010
Dung lượng: 154.0 KB
Số lượt tải: 87
Số lượt thích: 0 người
Bảng theo dõi thi đua lớp 5A – tuần......
Họ tên
đánh nhau
Xếp hàng
Trang phục
Tự quản
Trật tự
Không làm bài
điểm kém
Chuyên cần
Lỗi

K. Anh (tt)


m. tùng(p)


ng. anh


cẩm tú


t . lan


sơn

Tổng số lỗi trong tuần của tổ 1


T. linh (TT)


t . đạt(p)


Ngân hà


đỗ trang


đ. trang


tiến đạt

Tổng số lỗi trong tuần của tổ 2


thu (TT)


d. linh(p)


chi


hiển


q.Anh


t . anh

Tổng số lỗi trong tuần của tổ 3


bình(tt)


phượng(P)


L. anh


T. Tùng


oanh


hiền

Tổng số lỗi trong tuần của tổ 4


1. xếp loại : nhất tổ…. Nhì tổ ….. ba tổ…. Tư tổ ….
2. tuyên dương :….…………………………………………………………………………………………………
3. khen thưởng : …………………………………………………………………………………………………….
4 những tồn tại và đề xuất : …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Công việc tuần sau :……………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bảng tổng kết thi đua tháng ….
Tổ
Tuần …
Tuần …
Tuần …
Tuàn …
Tuần …
Tổng điểm

1234Nhất tổ … Nhì tổ …. Ba tổ …. Tư tổ …..
Bình bầu và xét các thành viên được tuyên dương và tham gia trò chơi
Tổ 1 : ………………………………………………………………………………..
Tổ 2 : ………………………………………………………………………………...
Tổ 3 : ………………………………………………………………………………...
Tổ 4 : ………………………………………………………………………………..
Trò chơi tuần sau : ………………………………………………………...
Chủ đề : ……………………………………..............................

Kế hoạch hoạt động tháng ……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Gửi ý kiến

Con gái

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng