Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quy chế thi đua - khen thưởng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Trường (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:51' 09-02-2017
Dung lượng: 56.0 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN ỨNG HOÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG TH TRẦM LỘNG

Số 05/QC-THTL Trầm Lộng, ngày 26 tháng 10 năm 2016

QUY CHẾ
THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Căn cứ Thông tư số 21/2008/TT-Bộ GD-ĐT ngày 22/4/2008 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục;
Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng và Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua – Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua – Khen thưởng;
Căn cứ vào tình hình thực tiễn, nhiệm vụ kế hoạch chung. Trường Tiểu học Trầm Lộng xây dựng quy chế thi đua khen thưởng như sau.

I. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG:
Mục đích công tác Thi đua – Khen thưởng:
Nhà trường tổ chức phong trào thi đua nhằm động viên khuyến khích các tập thể, cá nhân đem hết tài năng, năng lực của mình để cống hiến, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt.
Khen thưởng là sự ghi nhận công lao, thành quả của cá nhân, tập thể đã đạt được. Qua đó tạo động lực mới trong phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh sự nghiệp Giáo dục phát triển theo hướng trường đạt chuẩn quốc gia.
Đối tượng khen thưởng:
Đối tượng được khen thưởng là: Các tập thể, cá nhân CB – GV – NV và Học sinh có thành tích xuất sắc trong mọi hoạt động của nhà trường và có đóng góp công sức to lớn cho sự nghiệp phát triển giáo dục của đơn vị.
Nguyên tắc khen thưởng:
Tổ chức bình chọn công khai, dân chủ, kịp thời, đúng đối tượng.
Cá nhân và tập thể được khen thưởng phải có tác dụng cho mọi người noi gương.
Chú trọng khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có nhiệm vụ khó khăn nhưng đã có nhiều nổ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Kết hợp khen thưởng tinh thần lẫn vật chất.

II. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG:
1. Đối với CB - GV và NV:
- Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
- Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua (Cấp cơ sở, cấp TP).
- Đạt các cuộc thi GV dạy Giỏi, các cuộc thi khác do nhà trường và các cấp tổ chức.
- Thực hiện tốt các chỉ tiêu trong Chỉ tiêu thi đua, chế độ chính sách của nhà trường, ngành cuối năm được xếp loại Xuất sắc.
- GVCN và giáo viên bồi dưỡng Học sinh giỏi có học sinh đoạt giải 1, 2, 3 tất cả các môn học và các môn năng khiếu cấp huyện trở lên, cấp thành phố đạt giải Khuyến khích trở lên.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm học.
2. Đối với tập thể lớp và cá nhân học sinh:
- Đạt danh hiệu Lớp Xuất sắc, Lớp Tiên tiến, Lớp đạt vở sạch chữ đẹp.
- Cá nhân học sinh:
+ Học sinh Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.
+ Học sinh có thành tích vượt trội một môn hay mặt nào nào đó.
+ Học sinh có thành tích tiến bộ vượt bậc một môn hay mặt nào nào đó.
+ Học sinh có thành tích đột xuất trong năm học
+ Học sinh đạt các giải do nhà trường, huyện, thành phố tổ chức.

III. TIÊU CHUẨN XÉT ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG - THI ĐUA:
1. Lao động tiên tiến: Phải đạt các tiêu chuẩn sau đây:
- Đã được đăng ký thi đua ngay từ đầu năm (Trong ngày Hội nghị CBVC).
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;
- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua;
- Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ;
- Có đạo đức, lối sống lành mạnh;
- Thực hiện theo Chỉ tiêu thi đua (đính kèm)
Lưu ý:
- Lao động nữ trong thời gian nghỉ thai sản dựa vào thời gian công tác tại cơ quan để bình xét danh hiệu Lao động tiên tiến.
- Các trường hợp đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, nếu có kết quả học tập từ loại khá trở lên, chấp hành tốt các quy định của các cơ sở
 
Gửi ý kiến

Con gái

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng