Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Đề thi > Lớp 5 >  (12 thư mục)


Toán học  (46 bài)
Word-logo-small

Vòng 19 Lớp 5 NH 2013-2014 (f...

Ngày gửi: 2014-05-29 22:02:42

Word-logo-small

Violympic lớp 5 - vòng 16 (13...

Ngày gửi: 2014-03-31 09:37:38

Word-logo-small

Đếm số chữ số 0, 1, 2,... Vio...

Ngày gửi: 2014-03-11 22:32:19

Pdf-small

Đề Violympic lớp 5 (vòng 1-19...

Ngày gửi: 2013-09-11 15:07:54


Khoa học  (12 bài)
Word-logo-small

Kiểm tra Cuối HKII - Khoa 5 (12)

Ngày gửi: 2013-04-27 08:19:21

Word-logo-small

Kiểm tra Giữa HK II - TV 5 (12)

Ngày gửi: 2013-02-21 14:12:36

Word-logo-small

Kiểm tra Cuối HKI - Khoa học ...

Ngày gửi: 2012-12-13 10:59:03

Word-logo-small

Kiểm tra Khoa học 5 (cuối năm11)

Ngày gửi: 2012-04-22 19:44:10


Đạo đức  (1 bài)
Word-logo-small

Đạo đức lớp 5

Ngày gửi: 2013-08-04 21:20:43


Địa lý  (1 bài)
Word-logo-small

Địa lý lớp 5

Ngày gửi: 2013-08-04 21:28:47


Âm nhạc  (0 bài)

Lịch sử  (8 bài)
Word-logo-small

Kiểm tra Cuối HKII - LS+ĐL 4 ...

Ngày gửi: 2013-04-27 08:20:49

Word-logo-small

Kiểm tra Cuối HKII - LS+ĐL 5 ...

Ngày gửi: 2013-04-27 08:20:01

Word-logo-small

Kiểm tra Cuối HKI - LS+ĐL 5 (12)

Ngày gửi: 2012-12-13 11:02:08

Word-logo-small

Kiểm tra LS&ĐL 5 (cuối năm11)

Ngày gửi: 2012-04-22 19:45:06


Tiếng Việt  (34 bài)
Word-logo-small

Đề tuyển HSG TV 5

Ngày gửi: 2013-08-04 21:20:51

Word-logo-small

tiengviet moi

Ngày gửi: 2013-07-05 17:33:37

Word-logo-small

Kiểm tra Cuối HKII - TV 5 (12)

Ngày gửi: 2013-04-27 08:13:56

Word-logo-small

Kiểm tra Cuối HKI - TV 5 (12)

Ngày gửi: 2012-12-11 10:50:39


Mỹ thuật  (0 bài)

Thể dục  (0 bài)

Kỹ thuật  (0 bài)

Tin học  (0 bài)

Tiếng Anh  (1 bài)
Word-logo-small

tieng anh

Ngày gửi: 2013-07-05 17:28:21

Con gái

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng