Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Diễn đàn HỎI - ĐÁP > Học sinh, phụ huynh hỏi >

hoi dap

so nho nhat khac 1 ma chia cho 2,3,4,5,6 cung co so du la 1 la so nao

 


Nhắn tin cho tác giả
trần minh tâm @ 21:07 15/11/2013
Số lượt xem: 5480
Số lượt thích: 0 người
No_avatar

hieu giua chu so hang chuc va hang don vi cua so tu nhien chan co hai chu so =3 .neu bot so do 3 don vi ta duoc so co hai chu so giong nhau .tim so chan co hai chu so do ? .nho thay giai giup

Avatar

Gọi số cần tìm là A => (A - 1) chia hết cho 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6

Vì (A-1) là số nhỏ nhất nên (A-1) chia hết cho 2 và 6 => chia hết cho 3 và 4

(A-1) = 2 x 6 x 5 = 60

A = 61

 
Avatar

Chữ số hàng đơn vị là chẵn và > 3 => Chữ số hàng đơn vị = 4 ; 6 ; 8

Ta có các số : 14 ; 36 ; 58 

No_avatar

day so tu nhien lien tiep tu 46 den 455 co:

bao nhieu so hang ?

tong cac so le hon tong cac so chan bao nhieu don vi ? 

cho day so tu nhien lien tiep 1,2,3,     ,2013 .

a,de viet cac so cua day phai dung tat ca bao nhieu chu so ?

b, day so tren co tat ca bao nhieu chu so 5 ?

No_avatar

cho day so sau : 2,6,10,14,18,...

a,so thu 42 cua day la so nao ?

b, trong cac so sau , so nao thuoc day so da cho : 142, 225, 111, 358 .

Avatar

Số thứ 2 của dãy là 6 = 2 + 4 x 1

Số thứ 3 của dãy là 10 = 2 + 4 x 2

Số thứ 4 của dãy là 14 = 2 + 4 x 3

Số thứ 5 của dãy là 18 = 2 + 4 x 4

...

Số thứ 42 của dãy là 2 + 4 x 41 = 166

b) (358 - 2) chia hết cho 4 nên số 358 thuộc dãy số đã cho.

No_avatar

nhờ thầy giải giùm em bài toán sau thầy nhé: hãy tìm số A, biết rằng ta thêm vào số A là 12 đơn vị rồi đem tổng tìm được chia cho 5 thì dư 2, nếu thêm vào số A là 19 đơn vị rồi đem tổng chia cho 6 thì dư 1, chia cho 7 dư 5 và số A lớn hơn 200 và nhỏ hơn 300.

Avatar

Khi thêm vào số A là 12 đơn vị rồi đem tổng tìm được chia cho 5 thì dư 2 nên A chia hết cho 5.

Nếu thêm vào số A là 19 đơn vị rồi đem tổng chia cho 6 thì dư 1, chia cho 7 dư 5 nên A chia hết cho 6 và 7.

Số A vừa chia hết cho 5, vừa chia hết cho 6, vừa chia hết cho 7 và số A lớn hơn 200 và nhỏ hơn 300 nên A = 210

Avatar

Vì thêm A với 12 chia 5 dư 2 => A chia hết cho 5 (vì 12 chia 5 dư 2)

Vì thêm A là 19 đơn vị rồi đem tổng chia cho 6 thì dư 1, chia cho 7 dư 5 => A chia hết cho 6 và 7 (vì 19 chia 6 dư 1 và 19 chia 7 dư 5)

A chia hết cho 5 ; 6 và 7 => A = 5 x 6 x 7 = 210

210 thỏa mãn > 200 và < 300

Vậy A = 210

 

 

No_avatar

Em cảm ơn thầy nhiều .

 

 
Gửi ý kiến

Con gái

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng