Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > GIẢI TOÁN TIÊU HỌC 4-5 > Giải Toán Tiểu học (4-5) >

Bài 1944

Một người đem dưa ra chợ bán

Lần 1 bán được 1/2 số dưa và 1/2 quả

Lần 2 bán 1/2 số dưa còn lại và 1/2 quả

Lần 3 bán 8 quả thì vừa hết.

Tính số dưa đem ra chợ bán.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Xuân Trường @ 20:52 13/09/2013
Số lượt xem: 8308
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Đây là bài toán tính ngược từ cuối lên.

TRước khi bán lần thứ ba số dưa là : 0 + 8 = 8 (quả)

Trước khi bán lần thứ hai số dưa là : (8 + 1/2) x 2 = 17 (quả)

Số dưa ban đầu (trước lần bán thứ nhất) : (17 + 1/2) x 2 = 35 (quả)

Avatar

 

 Cho điểm O nằm trong tam giác ABC, các tia AO, BO, CO cắt các cạnh của tam giác ABC lần lượt ở D, E, F. Trong hình vẽ tạo ra số tam giác là 

Avatar
Cho điểm O nằm trong tam giác ABC, các tia AO, BO, CO cắt các cạnh của tam giác ABC lần lượt ở D, E, F. Trong hình vẽ tạo ra số tam giác là ?
Avatar

Cho điểm O nằm trong tam giác ABC, các tia AO, BO, CO cắt các cạnh của tam giác ABC lần lượt ở D, E, F. Trong hình vẽ tạo ra số tam giác là ?

Avatar

Một lớp học có số học sinh nữ bằng 5/3 số học sinh nam.Nếu 10 học sinh nam chưa vào lớp thì số học sinh nữ gấp 7 lần số H/S nam.Hỏi lớp đó co bao nhiêu H/S????

                Xin thầy Trường giúp em làm bài trên!!

Avatar

Bài hình bạn vẽ hình ra rồi đánh dấu từng hình và đếm là thấy nhé !

Bài học sinh mình đăng lên chuyên mục và sẽ giải tại đó nhé !

 

Avatar

Tìm số có 4 chữ số có dạng abcd, biết abc + acc + dbc=bcc

 

Bài đó khó quá.Thầy giúp  em giải bài trên nhé! 

Avatar

Tìm số có 4 chữ số có dạng abcd, biết abcd + abc + ab + a=4321

Avatar

Tổng kết thi đua"100 điểm 10 tặng cô giáo",lớp 6A có 43 bạn đạt từ 1 điểm mười trở lên,39 bạn đạt từ 2 điểm 10 trở lên,14 bạn đạt từ 3 điểm 10 trở lên, 5 bạn đạt được 4 điểm 10 trở lên và không có ai đạt được nhiều hơn 4 điểm 10.Hỏi trong đợt thi đua đó lớp 6A có bao nhiêu điểm 10 ?????!

Avatar

Tổng kết thi đua"100 điểm 10 tặng cô giáo":

lớp 6A có 43 bạn đạt từ 1 điểm mười trở lên,

39 bạn đạt từ 2 điểm 10 trở lên,

14 bạn đạt từ 3 điểm 10 trở lên,

5 bạn đạt được 4 điểm 10 trở lênvà không có ai đạt được nhiều hơn 4 điểm 10.Hỏi trong đợt thi đua đó lớp 6A có bao nhiêu điểm 10 ?????!

 
Gửi ý kiến

Con trai 5 tuổi đã biết tán gái

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng