Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > GIẢI TOÁN TIÊU HỌC 4-5 > Giải Toán Tiểu học (4-5) >

Bài 1918:

Thời Gian : 
BÀI THI SỐ 1:
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
 
Câu 1:
Trong một phép chia, nếu ta gấp đôi số chia thì thương của phép chia cũ gấp  lần so với thương của phép chia mới. 
 
Câu 2:
Số tự nhiên A chia hết cho 2 và 5. Chữ số tận cùng của A là:
 
Câu 3:
Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài là 12cm, chiều rộng là 8cm. Diện tích hình tam giác ABC là  cm2.
 
Câu 4:
Khi chia một số tự nhiên chẵn cho 10, ta được thương là 17, số dư là số dư lớn nhất có thể. Vậy số tự nhiên đó là .
 
Câu 5:
Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho
AM = 1/3 AB, NC = 2/3 AC. Diện tích tam giác ABC gấp diện tích tam giác AMN số lần là: 
 
Câu 6:
Hiện nay tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Cách đây 5 năm, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Bố hơn con số tuổi là .
 
Câu 7:
Biết a/b là phân số nhỏ nhất sao cho khi chia a/b cho 18/35 và 8/15 đều được thương là các số tự nhiên. Tổng a + b là .
 
Câu 8:
Trong hộp có 7 viên bi đỏ, 5 viên bi xanh. Không nhìn vào hộp lấy ít nhất viên bi để chắc chắn có 2 viên bi đỏ và 3 viên bi xanh.
 
Câu 9:
Một người đi quãng đường AB vận tốc 15km/h trên nửa quãng đường đầu và vận tốc 10km/h trên nửa quãng đường sau. Vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường AB là  km/h.
 
Câu 10:
Viết liên tiếp các số tự nhiên từ 1 đến 100 ta được số có  chữ số.
 

 

 

 Nhắn tin cho tác giả
Võ Phi Hùng @ 10:11 05/09/2013
Số lượt xem: 46062
Số lượt thích: 0 người
No_avatar
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
 
Câu 1:
Số tự nhiên nhỏ nhất (khác 0) chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9 là 
 
Câu 2:
Cho tam giác ABC, lấy điểm D trên cạnh AB, E trên cạnh AC. Hai đoạn BE, CD cắt nhau ở O, Nối DE. Số tam giác tạo thành trong hình vẽ là 
 
Câu 3:
Số tự nhiên  chia hết cho 2 và 5. Chữ số tận cùng của  là 
 
Câu 4:
Một người đi bộ mỗi phút được 60m, người khác đi xe đạp mỗi giờ được 24km. Tỉ số phần trăm vận tốc của người đi bộ và người đi xe đạp là %.
 
Câu 5:
Tổng số tuổi của hai anh em là 30 tuổi. Biết tuổi em bằng  tuổi anh. Tuổi anh hiện nay là .
 
Câu 6:
Khi chia một số tự nhiên chẵn cho 10, ta được thương là 17, số dư là số dư lớn nhất có thể. Vậy số tự nhiên đó là .
 
Câu 7:
Viết liên tiếp các số tự nhiên từ 1 đến 100 ta được số có  chữ số.
 
Câu 8:
Một người đi quãng đường AB vận tốc  trên nửa quãng đường đầu và vận tốc  trên nửa quãng đường sau. Vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường AB là  .
 
Câu 9:
Biết  là phân số nhỏ nhất sao cho khi chia  cho  và  đều được thương là các số tự nhiên. Tổng  là .
 
Câu 10:
Nếu thêm vào số bị chia  giá trị của nó và bớt số chia đi  giá trị của nó thì thương mới so với thương của phép chia ban đầu thay đổi  lần. 
Avatar

Cho điểm O nằm trong tam giác ABC, các tia AO, BO, CO cắt các cạnh của tam giác ABC lần lượt ở D, E, F. Trong hình vẽ tạo ra số tam giác là

Avatar

Cho lần lượt vào hộp các viên bi theo đúng thứ tự: xanh, đỏ, tím, vàng rồi lại xanh, đỏ, tím, vàng… Cứ như vậy cho đến hết 2020 viên bi. Viên bi cuối cùng màu xanh được cho vào hộp là viên bi thứ 

Avatar

Biết a/b là phân số nhỏ nhất sao cho khi chia a/b cho 18/35 và 5/18 đều được thương là các số tự nhiên. Tổng a+b là

Avatar

Để Phan Anh làm giúp bạn nhé VIOLYMPIC 6 đúng ko

Avatar

Đáp án b1:2,0,48,178,9,30,77,10,12,192

No_avatar

câu 7 kết quả bao nhiêu đấy của bạn hùng

No_avatar

Cười nhăn răng

Avatar

thầy Trường ơi giúp em

cho phân số 2/3 nếu thêm vào tử số 20 đơn vị và thêm vào mẫu số 15 đơn vị thì được phân số mới có giá trị bằng 4/5 tìm phân số đó?

Avatar

thầy Trường ơi giúp em

cho phân số 2/3 nếu thêm vào tử số 20 đơn vị và thêm vào mẫu số 15 đơn vị thì được phân số mới có giá trị bằng 4/5 tìm phân số đó?

 
Gửi ý kiến

Con trai 5 tuổi đã biết tán gái

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng