Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > GIẢI TOÁN TIÊU HỌC 4-5 > Giải Toán Tiểu học (4-5) >

Bài 1885. thầy giúp em với

Cho hai tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5; 6} và B là tập hợp các số tự nhiên lẻ, lớn hơn 2. Gọi C là một tập hợp con nào đó của cả hai tập hợp A và B. Số phần tử nhiều nhất có thể của C là


Nhắn tin cho tác giả
Phùng Tuấn Minh @ 20:13 16/08/2013
Số lượt xem: 10317
Số lượt thích: 0 người
No_avatar

Mong các thày cô giải cho em bài này nữa 

bài 1:
Từ nào sau đây có tập hợp các chữ cái gồm 5 phần tử ?

 Bài 2:

Trong ngày hội khỏe Phù Đổng, một trường có 12 học sinh giành được giải thưởng, trong đó có 7 học sinh giành được ít nhất hai giải, 4 học sinh giành được ít nhất ba giải, 2 học sinh giành được số giải nhiều nhất là bốn giải. Hỏi trường đó giành được tất cả bao nhiêu giải ?

 

 

Avatar

Ta có:  A = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6}

          B =  {          3   ;   5 ; 7 ; 9 ; 11 ... }

Vậy :   C =  {         3   ;   5 }

Avatar

Bài 1:
Từ nào sau đây có tập hợp các chữ cái gồm 5 phần tử ?

 

 

 

 

Ta bắt đầu phân tích từng từ:

(1) A = {S ; Ô ; N ; G ; H}

(2) B = {S ; Ô ; N ; G ; M ; Ê ; K}

(3) C = {S ; Ô ; N ; G ; A ; I ; O}

(4) D = {S ; Ô ; N ; G ; Đ ; A ; I}

Nhìn các tập hợp trên, ta thấy, chỉ có tập hợp A là có 5 phần tử.

No_avatar

Thống kê điểm 10 môn Toán trong học kì I của lớp 6A người ta thấy: có 40 học sinh đạt ít nhất một điểm 10; 27 học sinh đạt ít nhất hai điểm 10; 19 học sinh đạt ít nhất ba điểm 10; 14 học sinh đạt ít nhất bốn điểm 10 và không có học sinh nào đạt được năm điểm 10 hoặc nhiều hơn. Tổng số điểm 10 môn Toán lớp 6A đạt được trong học kì I là 

mong các thầy giúp em bài này nữa

No_avatar

Cười nhăn răng

 

No_avatar

thầy giúp em

No_avatar

thầy giúp em

No_avatar

thầy giải nhờ cho em gấp lắm thầy

Avatar

* Chúng ta giải theo hướng liệt kê cho dễ nhé?

40 HS đạt ít nhất 1 điểm 10: tức là 1,2,3,4 (không có HS đạt 5 điểm 10 và nhiều hơn)

27 HS đạt ít nhất 2 điểm 10: tức là 2,3,4

19 HS đạt ít nhất 3 điểm 10: tức là 3,4

14 HS đạt ít nhất 4 điểm 10: tức là 4

Vậy ta có kết quả bằng cách đi ngược từ dưới lên: 

14 HS đạt 4 điểm 10: 14x4 = 56 (điểm 10)

19 - 14 = 5HS đạt 3 điểm 10: 3x5 = 15 (điểm 10)

27 - 19 = 8HS đạt 2 điểm 10: 8x2 = 16 (điểm 10)

40 - 27 = 13HS đạt 1 điểm 10: 13x1 = 13 (điểm 10)

Tổng cộng có: 56 + 15 + 16 + 13 = 100 (điểm 10)

 
Gửi ý kiến

Con trai 5 tuổi đã biết tán gái

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng