Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > GIẢI TOÁN TIÊU HỌC 4-5 > Giải Toán Tiểu học (4-5) >

Bài 683.

xt2_05

Cho hình vẽ, biết diện tích phần tô đậm là 13,68cm2.

Tính diện tích hình vuông và diện tích hình tròn.


Nhắn tin cho tác giả
Lê Quốc Bảo @ 22:32 17/01/2013
Số lượt xem: 1104
Số lượt thích: 0 người
Avatar

shv = (rx2 x  rx2) : 2    = r x r x 2                ( Cahs tính s hình thoi)

S tron= r x r 3,14 

Theo bài ra ta có:    s tron - shv = 13,68

                     hay: r r x r 3,14  - x r x 2   = 13,68

                            r x r x(  3,14 - 2  ) = 13,68

                            r x r  =  13,68 : 1,14

                   r xr = 12

Vậy Stron= 12 x 3,14

               s hv =S tròn - 13,68

No_avatar

Cảm ơn thầy Khanh !

Em tính bổ sung cho đầy đủ luôn:

Diện tích hình vuông: 12 x 2  = 24 (cm2)

Diện tích hình tròn: 12 x 3,14 = 37,68 (cm2)

Hoặc

 Diện tích hình vuông: 37,68 - 13,68 = 24 (cm2)

 
Gửi ý kiến

Con trai 5 tuổi đã biết tán gái

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng