Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > GIẢI TOÁN TIÊU HỌC 4-5 > Giải Toán Tiểu học (4-5) >

Bài 680.

Một số bài toán khó lớp 5 trên ViOlympic vòng 11

Bài 1. Một chiếc điện thoại sau khi giảm giá bán lần thứ nhất 10%; lần thứ hai 5% giá đang bán thì bán được với giá 1 881 000 đồng. Tính giá bán chiếc điện thoại trước khi giảm giá bán.

Bài 2. Cho số thập phân A. Chuyển dấu phẩy của số A sang phải 1 hàng ta được số B; Sang trái 1 hàng ta được số C. Biết B – C = 244,332

Bài 3. Tổng của một số thập phân và một số tự nhiên bằng 1079,69. Nếu bỏ dấu phẩy của số thập phân đi thì tổng sẽ bằng 4514.

Bài 4. Cho số thập phân A. Chuyển dấu phẩy của số A sang trái 1 hàng ta được số B; Sang phải 1 hàng ta được số C. Biết A + B + C = 218,448.

Bài 5. Tìm một số tự nhiên có 2 chữ số, biết số đó bằng 9 lần tổng 2 chữ số của số đó.

Bài 6. Tìm một số tự nhiên biết nếu xóa 2 chữ số tận cùng của số đó đi ta được số mới kém số phải tìm 1993 đơn vị.


Nhắn tin cho tác giả
Trần Đức Nam @ 15:52 17/01/2013
Số lượt xem: 27785
Số lượt thích: 1 người (Võ Thùy Linh)
Avatar

Năm nay thi ViOlympic toán đối với HSTH không được phép sử dụng máy tính bỏ túi, vì vậy trong thời gian 20 phút dành cho mỗi bài thi ( ít nhất 5 bài, nhiều là 10 bài và hơn thế), có những bài như biết chu vi, diện tích hình tròn tính ngược lại, đòi hỏi HS phải chia cho 3,14, rồi nhiều bài toán khác như bài 1 nêu trên nữa...nhiều em bảo: chúng em "bể cái đầu" mất thôi. Áp lực là hơi bị lớn

Avatar

Bài 1. Bạn Lê Minh Phương hỏi đúng Bài 1 thầy Đức Nam đã đưa ở đây nên mình giải bài này trước nhé !

Lần thứ 2 giảm giá 5%. Vậy tỉ số % tương ứng với 1 881 000đ là : 100% 5% = 95%

Giá bán trước lần giảm giá thứ hai là : 1 881 000 : 95 x 100 = 1 980 000 (đ)

Lần thứ nhất giảm giá 10%. Vậy tỉ số % tương ứng với 1 980 000đ là : 100% 10% = 90%
Giá bán trước khi giảm giá là : 1 980 000 : 90 x 100 = 2 200 000 (đ)

Avatar

Bài 2. Vì khi chuyển dấu phẩy của số A sang phải 1 hàng ta được số B; Sang trái 1 hàng ta được số C nên số B và C có các chữ số giống nhau nhưng vị trí dấu phảy cách nhau 2 chữ số. Vậy 2 só hơn kém nhau 100 lần.

Ta có bài toán Hiệu /Tỉ

Hiệu số phần là : 100 – 1 = 99 (phần)

Số C là : 244,332 : 99 =2,468.

Số thập phân A là : 24,68


 

Avatar

Bài 3. Vì tổng số thập phân và một số tự nhiên bằng 1079,69 nên số thập phân là số có 2 chữ số ở phần thập phân.

Khi ta bỏ dấu phẩy của số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân thì có nghĩa là số thập phân đó đã tăng lên 100 lần.

Tổng 2 số tăng thêm là : 4514 1079,69 = 3434,31

Vậy số tổng 2 số tăng lên tương ứng với số lần số thập phân là : 100 – 1 = 99 (lần)

Số thập phân phải tìm là : 3434,31 : 99 = 34,69

Số tự nhiên phải tìm là : 1079,69 34,69 = 1045


 

No_avatar

Bài 4: Gọi số tự nhiên cần tìm là ab.

Ta có: ab = 9 x (a + b) <=> 10a + b = 9a + 9b

a = 8 x b

Vậy a=8; b=1 => Số cần tìm là 81.

 

No_avatar

Bài 6: Tìm một số tự nhiên biết nếu xóa 2 chữ số tận cùng của số đó đi ta được số mới kém số phải tìm 1993 đơn vị.

Khi xoá hai chữ số tận cùng của một số thì ta giảm số đó đi 100 lần.

Ta có: 1993 : (100 - 1) = 20 dư 13     (13 tức là hai chữ số xoá đi)

Số cần tìm là: 20 x 100 + 13 = 2013


 

No_avatar

Bài 4: Cho số thập phân A. Chuyển dấu phẩy của số A sang trái 1 hàng ta được số B; Sang phải 1 hàng ta được số C. Biết A + B + C = 218,448.

Giải

Vì khi chuyển dấu phẩy của số A sang trái 1 hàng ta được số B, sang phải 1 hàng ta được số C nên số B và C có các chữ số giống nhau nhưng vị trí dấu phẩy cách nhau 2 chữ số. Vậy 2 số C và B hơn kém nhau 100 lần.

Số B là: 218,448 : (1 + 10 + 100) x 1 = 1,968

Số thập phân A cần tìm là: 1,968 x 10 = 19,68

 

No_avatar

Thầy hướng dẫn giùm em bài toán:

cho một hình vuông , biết nếu tăng cạnh hình vuôngđó thêm 5cmthif diện tích tăng thêm 185cm2. vậy diện tích hình vuông đã cho.....

Cảm ơn thầy !

Avatar

Bài bạn hỏi cùng dạng với Bài 428 (tại đây), bạn xem tham khảo nhé !

(Nếu cong gì vướng mắc bạn hãy trao đổi lại mình sẽ nói kĩ hơn)

No_avatar

Đúng là cùng dạng với bài 428 rồi ! Thay số tính ra đáp số: 256cm2.

 
Gửi ý kiến

Con gái

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng