Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > GIẢI TOÁN TIÊU HỌC 4-5 > Giải Toán Tiểu học (4-5) >

Bài 678 và 679. NHỜ THẦY GIẢI GIÙM EM BÀI TOÁN KHÓ

BÀI 1. Cho 3 số có tổng bằng 465. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 2 ; số thứ hai nhân với 3 và số thứ ba nhân với 5 ta được 3 tích bằng nhau. 
Vậy số thứ hai là .

BÀI 2.Trung bình cộng của 2 số tự nhiên bằng 1486. Biết nếu viết thêm chữ số 1 vào trước số bé ta được số lớn. 
Vậy số bé là . 

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Xuân Mai @ 09:28 17/01/2013
Số lượt xem: 10233
Số lượt thích: 1 người (hiếu madaguoi)
Avatar

Bài 1.

Số nhỏ nhất chia hết cho cả 2 ; 3 và 5 là 30.

Nếu coi tchs của chúng là 30 phần thì số thứ nhất là 30 : 2 = 15 (phần) ; số thứ hai là 30 : 3 = 10 (phần), số thứ ba là 30 : 5 = 6 (phần)

Ta có sơ đồ :

Số thứ nhất : !___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!

Số thứ hai :   !___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!                                    Tổng 465

Số thứ ba :    !___!___!___!___!___!___!

Tổng số phần là : 15 + 10 + 6 = 31 (phần)

Số thứ nhất là : 465 : 31 x 15 = 225

Số thứ hai là : 465 : 31 x 10 = 150

Số thứ ba là : 465 : 31 x 6 = 90

Avatar

Bài 2. Tổng 2 số là : 1486 x 2 = 2972.

Vì khi viết thêm chữ số 1 trước số bé thì được số lớn vậy nên số lớn sẽ nhiều hơn số bé 1 chữ số mà tổng của chúng là 2972 nên số bé phải là số có 3 chữ số.

Khi viết thêm chữ số 1 vào trước số có 3 chữ số (nghia xlaf số 1 được viết ở hàng ngìn) thì số mới tạo thành hơn số cũ 1000.

Vậy ta được bài toaans Tổng - hiệu khi tổng là 2972 và hiệu 2 số là 1000.

Số bé là : (2972 - 1000) : 2 = 986

Viết thêm chữ số 1 vào trước ta được số lớn là : 1986.

No_avatar

Em cảm ơn thầy Trường nhiều. Được sự giúp đỡ của thầy chắc em tiến bộ hơn. Em vô cùng biết ơn thầy.

No_avatar

Nhờ thầy Trường giải hộ em bài này với ạ

Bài 2 : Tính giá trị mỗi biểu thức sau :
a, 0,1+ 0,2+ 0,3+0,4+0,5+0,6+0,7+0,8+0,9+0,10+0,11+... +0,19
(Tổng có tất cả 19 số hạng )

b, (1999 x 1998 + 1998 x 1997 ) x (1 + 1/2 : 3/2 – 4/3 )

Bài 4 : Cho a, b, c ,m, n, p là các số tự nhiên khác 0 , và
a + m = b + n = c + p = a+ b + c.

hãy giải thích tại sao có : m+ n > p

n + p > m
p + m > n

Đề 3 
Bài 1 : a, Không tính trực tiếp,hãy thực hiện phép tính sau bằng cách thuận tiện và nhanh nhất : 372,463 x 999 + 372,463
b, Lúc 6 giờ sáng một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12km/giờ.Sau 2 giờ, một người khác đi xe máy từ B đến A với vận tốc 35km/giờ, biết quãng đường từ A đến B dài 118km.Hỏi đến mấy giờ thì hai người gặp nhau ?
Bài 2 : Cho hình thang ABCD có đáy CD bằng 2 lần đáy AB.
a, Tính chiều cao của hình thang,biết diện tích của hình thang bằng 241,5m2 ,AB = 11,5m
b, Kéo dài AB về phía B một đoạn BN, nối N với C sao cho diện tích tam giác BNC bằng diện tích hình thang ABCD. So sánh BN với AB.
c, Trên AC lấy điểm O sao cho AO = OC , nối NO cắt BC tại M. So sánh diện tích tam giác ABO với diện tích tam giác MOC.
Đề 4
Bài 1 : Tính giá trị của biểu thức :
Bằng 2 cách : ( 27,8 + 16,4 ) x5

Cho 2011 số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1,lấy trong đó 2 số ngẫu nhiên,xóa 2 số đấy đi,đồng thời thêm vào 1 số bằng hiệu của 2 số đấy,cứ làm như vậy cho đến khi còn 1 số.hỏi số đấy chẵn hay lẻ?

Mỉm cườiMỉm cườiMỉm cườiMỉm cườiMỉm cườiMỉm cườiMỉm cườiMỉm cườiMỉm cườiMỉm cườiMỉm cườiMỉm cườiMỉm cườiMỉm cườiMỉm cườiMỉm cườiMỉm cườiMỉm cườiMỉm cườiMỉm cườiMỉm cườiMỉm cườiMỉm cười

Avatar

Bài 2.

a. 0,1+ 0,2+ 0,3+0,4+0,5+0,6+0,7+0,8+0,9+0,10+0,11+... +0,19

Đây là phép tính tổng dãy số cách đều nhưng có 2 đoạn nếu không chú ý dễ nhầm đấy.

Đoạn thứ nhất : 0,1+ 0,2+ 0,3+0,4+0,5+0,6+0,7+0,8+0,9 (mỗi số hạng cách đều nhau 0,1)

Đoạn thứ hai : 0,10+ 0,11+ 0,12+ 0,13 +...+0,18+0,19 (mỗi số hạng cách đều nhau 0,01)

NHận xét :

0,1 + 0,9 = 1

0,2 + 0,8 = 1

0,3 + 0,7 = 1

................ (cứ 2 số hạng thành một cặp có tổng là 1)

Số các số hạng là : (0,9 – 0,1) : 0,1 + 1 = 9 (số hạng)

0,1+ 0,2+ 0,3+0,4+0,5+0,6+0,7+0,8+0,9 = 1 x 9 : 2 = 4,5

Tương tự như vậy ta tính tổng của 0,10+ 0,11+ 0,12+ 0,13 +...+0,18+0,19

=(0,10+0,19) x 10 : 2 = 1,45

0,1+ 0,2+ 0,3+0,4+0,5+0,6+0,7+0,8+0,9+0,10+0,11+... +0,19 = 4,5 + 1,45 = 5,95


b, (1999 x 1998 + 1998 x 1997 ) x (1 + 1/2 : 3/2 – 4/3 )

= (1999 x 1998 + 1998 x 1997 ) x 0 = 0

Avatar

Bài 4 : Cho a, b, c ,m, n, p là các số tự nhiên khác 0 , và
a + m = b + n = c + p = a+ b + c.

=> m = b + c ;      n = a + c ;           p = a + b

m+ n > p vì m+ n = b + c+ a + c trong khi đó p= a + b

(Các trường hợp khác tương tự)

Avatar

Đề 3 
Bài 1 : a, Không tính trực tiếp,hãy thực hiện phép tính sau bằng cách thuận tiện và nhanh nhất : 372,463 x 999 + 372,463 = 372,463 x (999 + 1) = 372,463 x 1000 = 372463

 

b. Sau 2 giờ người đi xe đạp đi được là : 12 x 2 = 24 (km)

Tổng vận tốc của 2 xe : 12 + 35 = 47 (km/giờ)

Thời gian 2 xe cùng đi hết quãng đường : (118 – 24) : 47 = 2 (giờ)
Thời điểm 2 xe gặp nhau là : 6 + 2 + 2 = 10 (giờ)

Avatar

Đề 3 

Bài 2 :
a) Đáy CD của hình thang là : 11,5 x 2 = 23 (m)

Chiều cao của hình thang là : 241,5 x 2 : (11,5 + 23) = 14 (m)


b) Đoạn thẳng BN là : 241,5 x 2 : 14 = 34,5 (m)

BN gấp AB số lần : 34,5 : 11,5 = 3 (lần) .


c) Diện tích tam giác ABO = diện tích tam giác BOC mà MOC = BOC – BOM (BOM > 0)

Vậy ABO > MOC

 

Avatar

Đề 4
Bài 1 : Tính giá trị của biểu thức :
Bằng 2 cách : ( 27,8 + 16,4 ) x5

Đây là biểu thức một tỏng nhân một số của lớp 3.

Cách 1 : (27,8 + 16,4 ) x 5 = 44,2 x 5

                                       = 221

Cách 2. (27,8 + 16,4 ) x 5 = 27,8 x 5 + 16,4 x 5

                                       = 139 + 82

                                       = 221

Avatar

Bài cuối cùng mình đưa lên thành bài 727, Việt Quỳnh theo dõi phần giải tại đó nhé !

 
Gửi ý kiến

Con trai 5 tuổi đã biết tán gái

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng