Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > GIẢI TOÁN TIÊU HỌC 4-5 > Giải Toán Tiểu học (4-5) >

Bài 2599-2600-2601-2602

Bài 1:Cho một số tự nhiên có 3 chữ số, trong đó chữ số hàng đơn vị là 8. Nếu chuyển chữ số đó lên đầu ta được số mới có ba chữ số. Số mới đem chia cho số ban đầu được thương là 5 dư 25. Tìm số đó.

Bài 2: Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số chia hết cho 2; 5 và 9?

Bài 3: Hiện nay tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Trước đây 6 năm , tuổi cha gấp 13 lần tuổi con. Tính tuổi con hiện nay.

Bài 4: Cho 2 hình vuông, biết hiệu chu vi là 80cm  , hiệu diện tích là 2240 cm2. Tính cạnh hình vuông lớn.

Trần Thảo Nhi


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Xuân Trường @ 20:10 16/03/2017
Số lượt xem: 124
Số lượt thích: 0 người
Avatar

1. Gọi số phải tìm là ab8, ta có :

ab8 x 5 + 25 = 8ab

(ab x 10 + 8) x 5 + 25 = 800 + ab

abx50 + 40 + 25 = 800 + ab

abx49 = 735 (cùng bớt 2 vế đi ab và 65)

ab = 735 : 49

ab = 15

Vậy số phải tìm là 158

Avatar

2. Số có 3 chữ số chia hết cho 2 và 5 có tận cùng là 0 (là số tròn chục)

Số nhỏ nhất có 3 chữ số tròn chục chia hết cho 9 là 180 và số lớn nhất là 990

Từ 180 đến 990 cứ 90 số lại có một số chia hết cho 90

Vậy số các số có 3 chữ số chia hết cho 2, 5 và 9 là : (990 - 180) : 90 + 1 = 10

 

Avatar

3. 

Cha trước đây 6 năm : !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!

Con trước đây 6 năm : !__!

Cha hiện nay : !____!____!____!____!

Con hiện nay : !____!

Vì hiệu số tuổi 2 cha con không đổi nên 12 phần tuổi con trước đây = 3 phần tuổi bố sau này => 1 phần tuổi bây giờ = 4 phần tuổi trước đây 6 năm

6 năm tương ứng số phần tuổi trước đây 6 năm là : 4 - 1 = 3 (phần)

Tuổi con hiện nay : 6 : 3 x 4 = 8 (tuổi)

 

Avatar

4. 2591_500

Hiệu chu vi là 80 cm thì hiệu cạnh là : 80 : 4 = 20 (cm)

Quan sát hình trên ta thấy hình vuông (2) có cạnh là hiệu của hai cạnh hình vuông lớn (1+2+3+4) và hình vuông (1)

Diện tích hình (2) : 20 x 20 = 400 (cm2)

Hình chữ nhật (3) và (4) bằng nhau vì có 1 cạnh là hiệu 2 hình vuông và một cạnh chính là cạnh hình vuông (1)

Diện tích hình chữ nhật (3) là : (2240 - 400) : 2 = 920 (cm2)

Cạnh hình vuông 1 là : 920 : 20 = 46 (cm)

Cạnh hình vuông lớn lớn là : 20 + 46 = 66 (cm)

 
Gửi ý kiến

Con gái

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng