Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > GIẢI TOÁN TIÊU HỌC 4-5 > Giải Toán Tiểu học (4-5) >

Bài 2595

Cho hình thang ABCD, bốn điểm M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của 4 cạnh AB, BC, CD và DA, biết diện tích MNPQ là 115m2. Tính diện tích ABCD.

2595_500


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Xuân Trường @ 21:15 10/03/2017
Số lượt xem: 130
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Gọi đường cao hình thang là h

S_AMQ + S_QPD = h/2 x AM/2 + h/2 x DP/2 = h/2 x (AM+DP)/2 = h/4 x (AM+DP) (1)

S_ABCD = h x (AM+DP) x 2/2 = h x (AM+DP) (2)

Từ (1) và (2) => S_AMQ + S_QPD = S_ABCD/4

Tương tự S_MBN + S_NCP = S_ABCD/4

Vậy S_AMQ + S_QPD + S_MBN + S_NCP = S_ABCD/2

=> S_MNPQ = S_ABCD/2

=> S_ABCD = 115 x 2 = 230 (m2)

 

 

No_avatar

cảm ơn thầy nhiều

 
Gửi ý kiến

Con gái

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng