Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > GIẢI TOÁN TIÊU HỌC 4-5 > Giải Toán Tiểu học (4-5) >

Thầy ơi giúp em bài này với ạ

So sánh hai phân số 23500235/235235235 và 1954001954/195419541954 

Em cảm ơn thầy 


Nhắn tin cho tác giả
Anh Thư @ 19:43 17/01/2017
Số lượt xem: 255
Số lượt thích: 0 người
Avatar

 và 

Avatar

Ta thấy: 

23500235 : 235 = 100 001

235235235 : 235 = 1 001 001

=>  23500235 / 235235235 = 100 001/ 1 001 001   (1)

 

1954001954 : 1954 = 1 000 001

195419541954 : 1954 = 100 010 001

=>  1954001954 / 195419541954 = 1 000 001 / 100 010 001   (2)

 

Nhân (1) và (2) với 100 ta được:

10 000 100 / 1 001 001 > 1           (1a)

100 000 100 / 100 010 001 <1      (2a)

 

Từ (1a) và (2a) suy ra

23500235 / 235235235 > 1954001954 / 195419541954

 
Gửi ý kiến

Con gái

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng