Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > GIẢI TOÁN TIÊU HỌC 4-5 > Viết ngắn về chuyên mục >

Tìm số

1. Tìm số tự nhiên A có ba chữ số, biết rằng A chia 7 dư 1, A chia 9 dư 5 và A chia 11 dư 9.

2. Lớp 4A có só bạn nam nhiều hơn số bạn nữ là 5 bạn. Trong một buổi lao động trồng cây, các bạn nam đã trông nhiều hơn các bạn nữ 36 cây. Tính số bạn nam và số bạn nữ biết rằng mỗi bạn nam trồng 3 cây còn mỗi bạn nữ chỉ trông được  2 cây.


Nhắn tin cho tác giả
Lê Huy Hoàng @ 21:57 17/11/2016
Số lượt xem: 552
Số lượt thích: 0 người
No_avatarf

bài 1  + Để a chia hết cho 7 thì a phải cộng thêm các số như: 6,13,20,...

        + Để a chia hết cho 9 thì a phải cộng thêm các số như: 4,13,22, ...

        + Để a chia hết cho 11 thì a phải cộng thêm các số như: 2 , 13, 24,....

 Như vậy, ta đẽ dàng nhìn thấy ba dãy số trên có chung số hạng nhỏ nhất là 13. Nên a + 13 sẽ chia hết cho cả 7,9 và 11.

Vậy số a cần  tìm là: 7 x 9 x 11 - 13 = 680./. 

No_avatarf

Bài 2:

Mỗi bạn Nam trồng nhiều hơn mỗi bạn nữ số cây là: 3 - 2 = 1 (cây)

5 Bạn nam trồng được số cây là: 3 x 5 = 15 (cây)

Số bạn Nam còn lại trồng được nhiều hơn sô bạn nữ số cây là: 36 - 15 = 21 (cây)

Vậy , số bạn nữ có tất cả là: 21 : 1 = 21 (bạn)

Số bạn nam là 21 + 5 =26 (bạn)

 Đ/S: Nam: 26 bạn  ; Nữ 21 bạn

 
Gửi ý kiến

Con gái

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng