Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > CÙNG HỌC TIẾNG VIỆT > Ca dao - Tục ngữ - Thành ngữ >

Tìm câu tục ngữ, thành ngữ trái nghĩa và nêu ý nghĩa

Tìm 5 câu tục ngữ, thành ngữ trái nghĩa và nêu ý nghĩa.
Nhắn tin cho tác giả
Oxnely Girl @ 10:43 13/01/2014
Số lượt xem: 6341
Số lượt thích: 0 người
No_avatar

Ý bạn hỏi là trong mỗi câu có từ trái nghĩa hay câu này trái nghĩa với câu kia ?

 

Avatar

Tìm mỗi câu tục ngữ, thành ngữ đều có có từ trái nghĩa đấy bạn.

 

Avatar

Gần bùn thì đen, gần đèn thì sáng.

 
Gửi ý kiến

Con gái

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng