Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bài:2114

2/5 số trứng gà thì bé hơn 2/3 số trứng vịt là 200 con nhưng 3/4 số trứng gà thì lớn hơn 5/12 số trứng vịt là 125 con. Tính số trứng mỗi loại ?...

Bài 2113. Violympic Lớp 5 - Vòng 11

Câu 1: Một hình chữ nhật có chu vi là 300cm. Biết nếu giảm chiều dài đi 5,5cm và tăng chiều rộng thêm 2,5cm thì nó trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Trả lời: Diện tích hình chữ nhật đó là . Câu 2: Lớp 5A có một số học sinh, học kỳ một có...

Bài 2112

Giá tiền 30 lít xăng bằng giá tiền 40 lít dầu hỏa. Một người mua 34 lít vừa xăng vừa dầu hỏa thì phải trả số tiền bằng giá tiền 30 lít xăng. Hỏi người đó đã mua bao nhiêu lít xăng, bao nhiêu lít dầu hỏa?...

Bài 2111. Thầy xin cho em hỏi cách giải bài này

Một khu đất hình chữ nhật có chu vi bằng 102m. Nếu tăng chiều rộng 4m và chiều dài 4m thì diện tích khu đất tăng 128m2. Tính diện tích khu đất đó? ...

Bài 2101

Hiện nay tuổi bố gấp 3 lần tuổi con, cách đây 5 năm tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Hỏi hiện nay bố hơn con bao nhiêu tuổi?...

Bài 2100 : toán violympic toán 4 ( vòng 10)

Thầy giúp em giải dùm bài toán: Một hình chữ nhật có 2 lần chiều rộng kém chiều dài 8cm nhưng chiều dài lại kém 3 lần chiều rộng 64cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó....

Bài 2099: thua thay ! em co bai nay kho qua ?

10039608 bai toan :bo 40 tuoi ,con 10 tuoi .khi bo gap 3 lan thi tuoi con bao nhieu tuoi thay giai em voi nhe...? @ 22h:26p 08/01/14 ...

Bài 2098

Có một miếng đất hình thang, Hùng ước lượng đáy lớn bằng 32m, Dũng ước lượng đáy lớn bằng 37m, và cả hai đều ước lượng sai. Nếu ước lượng như Hùng thì diện tích miếng đất giảm đi 36m2, còn nếu ước lượng như Dũng thì tăng thêm 24m2. hỏi đáy lớn của miếng đất dài bao nhiêu m?...

Bài 2097

Một nhà máy có 2 tổ công nhân. Lúc đầu số công nhân của 2 tổ bằng nhau, nhưng sau đó tổ 1 nhận thêm 15 công nhân và tổ 2 nhận thêm 5 công nhân nên số công nhân tổ 1 bằng 51% tổng số công nhân của nhà máy. Hỏi lúc đầu nhà máy có bao nhiêu công...

Bài 2094 ; 2095 ; 2096. Nhờ thầy cô giải gấp giúp em, em đang thi vòng 10, em cảm ơn thầy cô nhiều

1/ Tất cả các số bé hơn 2013 chia cho 5 dư 4 có trung bình cộng bằng bao nhiêu? 2/ Tổng của 2 số bằng 50; biết nếu tăng số thứ nhất thêm 10%; số thứ hai thêm 15% ta được 2 số có tổng bằng 56,5. Tìm 2 só đó. 3/ Hiệu hai số bằng 3 lần số...

Thầy Trường ơi giúp em!!!@@(7)Toán Hình

Câu 1: Từ 5 điểm M,N,P,Q,R trong đó 4 điểm M,N,P,Q thẳng hàng và điểm R nằm ngoài đường thẳng trên. Hỏi kẻ được bao nhiêu đường thẳng đi qua ít nhất 2 điểm? Câu 2: Cho đoạn thẳng AB=6 cm, điểm N trên đoạn thẳng AB sao cho AN=1/3 AB. Trên tia đối của tia AB lấy điểm M...

Bài 2093. Nhờ thầy cô giải giúp em bài này và bài 2088, em đang thi vòng 10, em cảm ơn thầy nhiều

Bài 1: Tìm Số số tự nhiên nhỏ hơn 2013 không chia hết cho 5. Bài 2: Tìm Số thập phân bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của số đó = 25...

Bài 2092

Cho phép tính: *58? x 4 = 14??8 (biết mỗi dấu "?" hoặc mỗi dấu "*" thay thế cho một chữ số). Vậy chữ số ở vị trí dấu "*" là? (có gạch đầu ở trên)...

Bài 2091

Cho hình thang ABCD có đáy AB = DC, AC và BD cắt nhau tại O. Biết diện tích tam giác ABO là 12cm2. Tính diện tích hình thang ABCD...

Bài 2090:

Giá trị của biểu thức M=1x2+2x3+3x4+......+212x213=?...

Help me!!!!(V7)

10031474 Một đồng hồ treo tường có đặc điểm như sao :Khi kim phút chỉ đúng số 12 thì đồng hồ đánh số chuông tương ứng với số mà kim giờ chỉ.Hỏi một ngày đồng hồ phải đánh bao nhiêu tiếng chuông?...

THẦY GIẢI GIÚP EM, EM CẢM ƠN THẦY NHIỀU

CHỨNG MINH RẰNG TÍCH CỦA 4 SỐ TỰ NHIÊN LIÊN TIẾP LÀ 1 SỐ CHIA HẾT CHO 24...

Thầy Trường ơi giúp em!!!

10029227 Câu 1: Để viết được các số tự nhiên từ 100 - 199 phải dùng bao nhiêu chữ số 9??? Câu 2: Cho 5 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng.Hỏi vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua 2 trong số 5 điểm đã cho??? Câu 3 Cho số A=123456789101112...585960.Hỏi A có bao nhiêu chữ số???...

Con trai 5 tuổi đã biết tán gái

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng