Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bài 2070

Hai máy cùng gặt xong một thửa ruộng trong 48 giờ. Nếu máy một gặt một mình trong 28 giờ rồi máy 2 gặt trong 52 giờ nũa thì được 11/12 thửa ruộng .Hỏi nếu máy 1 gặt một mình thì gặt xong thửa ruộng trong bao lâu. ...

Bài 2069. Toán lớp 4

Nhờ thày giai hộ em bài toán này với: Một phép chia hai số tự nhiên có số bị chia là 194, thương là 12 và số dư trong phép chia đó là số dư lớn nhất có thể có. Tìm số chia và số dư trong phép chia đó. Cảm ơn thày nhiều...

Bài 2068

Năm 2009 tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con. Đến năm 2014 tuổi của Hương bằng 1/4 tuổi me. Hỏi Hương sinh năm nào/ Mẹ sinh năm nào? ...

Nhờ thầy giải thích dùm em phép tính cuối của bài 2063, em cảm ơn thầy

Bài giải : Nếu coi giá ga tháng 1 là 100% thì giá ga tháng 2 là: 100% + 20% = 120% Giá ga tháng 3 sau khi giảm 20% thì còn lại số % so với tháng hai là: ...

Bài 2066 - 2067. THẦY GIẢI GIÚP EM VỚI - EM CẢM ƠN THẦY NHIỀU

Câu 1 : Tìm chữ số n , biết n là số chữ số 1 của số sau : 1111...111 chia hết cho 27 Câu 2 :...

Bài 2065

Nhờ mọi người giải bài này giùm ! Đề này ra đã chặt chẽ chưa giải thế nào? Một cửa hàng bán hoa thu về 8.000000 đồng. Biết cửa hàng đó lãi 15%. Hỏi tiền vốn cửa hàng đó là bao nhiêu ? Em cảm ơn thầy Trường a) Biết cửa hàng đó lãi 15% so với giá vốn b)...

Bài 2064

So sánh a và b,biết: a=2008x2008 b=2006x2010 ...

mong các thầy cô giúp em

Có tất cả bao nhieu cặp số nguyên x;y thỏa mãn 2|x|+3|y|=13...

Bài 2063. Nhờ thầy giải dùm em bài toán, em cảm ơn thầy.

Bài : Giá ga tháng hai tăng 20% so với giá ga tháng một; giá ga tháng ba lại giảm 20% so với giá ga tháng hai. Hỏi giá ga tháng ba bằng bao nhiêu phần trăm giá ga tháng một?...

nhờ thầy giải dùm em bài toán, em cảm ơn thầy.

Bài : Giá ga tháng hai tăng 20% so với giá ga tháng một; giá ga tháng ba lại giảm 20% so với giá ga tháng hai. Hỏi giá ga tháng ba bằng bao nhiêu phần trăm giá ga tháng một?...

Nhờ thầy hướng dẫn

Hai số tự nhiên a và b có ƯCLN(a,b)=10 và BCNN(a,b)=400. Khi đó tích a.b=......

nhờ thầy và các bạn giải giúp mình violympic vòng 6 lớp 6

1) Số 3(mủ 5).7có các ước nguyên tố là A. 15;7 B. 5;7 ...

Bài 2062. Mong các thầy cô giải dùm

Cho đoạn thẳng AB = 10cm Lấy hai điểm E và F nằm giữa A và B sao cho AE+BF=13cn Độ dài đoạn thẳng EFbằng ..cm?...

Bài 2061. Nhờ thầy giải giúp em bài toán này!

Người ta xếp những hình lập phương nhỏ cạnh 1cm thành một hình hộp chữ nhật có kích thước 1,6dm, 1,1dm và 8cm.Sau đó người ta sơn 6 mặt của hình vừa xếp.Tính số hình lập phương nhỏ được sơn 1 mặt...

Bài 2060. Mong các thầy cô giải giùm em theo tổng quát

Từ bốn điểm phân biệt A,B,C,D trên đường thẳng xy tạo được số tia là ?...

Bài 2059

Số thập phân bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của số đó bằng 10 là số nào?...

Bài 2058

Hãy cho biết có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau mà trong đó có chữ số 4?...

nhờ thầy và các bạn giải giúp mình violympic vòng 6 lớp 6

Số nào có kết quả phân tích ra thừa số nguyên tố là ? Đáp số: Có bao nhiêu số có ba chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 6? Câu 2: Số nào có kết quả phân tích ra thừa số nguyên tố là ? Đáp số: Câu 3: ...

Con gái

Video Khai giảng năm học 2015 - 2016 Trường Tiểu học Trầm Lộng