Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bài 2092

Cho phép tính: *58? x 4 = 14??8 (biết mỗi dấu "?" hoặc mỗi dấu "*" thay thế cho một chữ số). Vậy chữ số ở vị trí dấu "*" là? (có gạch đầu ở trên)...

Bài 2091

Cho hình thang ABCD có đáy AB = DC, AC và BD cắt nhau tại O. Biết diện tích tam giác ABO là 12cm2. Tính diện tích hình thang ABCD...

Bài 2090:

Giá trị của biểu thức M=1x2+2x3+3x4+......+212x213=?...

Help me!!!!(V7)

10031474 Một đồng hồ treo tường có đặc điểm như sao :Khi kim phút chỉ đúng số 12 thì đồng hồ đánh số chuông tương ứng với số mà kim giờ chỉ.Hỏi một ngày đồng hồ phải đánh bao nhiêu tiếng chuông?...

THẦY GIẢI GIÚP EM, EM CẢM ƠN THẦY NHIỀU

CHỨNG MINH RẰNG TÍCH CỦA 4 SỐ TỰ NHIÊN LIÊN TIẾP LÀ 1 SỐ CHIA HẾT CHO 24...

Thầy Trường ơi giúp em!!!

10029227 Câu 1: Để viết được các số tự nhiên từ 100 - 199 phải dùng bao nhiêu chữ số 9??? Câu 2: Cho 5 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng.Hỏi vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua 2 trong số 5 điểm đã cho??? Câu 3 Cho số A=123456789101112...585960.Hỏi A có bao nhiêu chữ số???...

Bài 2089

Một con thuyền xuôi dòng từ đầu sông đến cuối sông hết 2 giờ, ngược dòng hết 3 giờ. Hãy cho biết một lá bèo nếu trôi theo dòng nước mất bao lâu thì hết con sông?...

nhờ thầy giải giúp em bài này, em cảm ơn thầy.

1/ Tất cả các số bé hơn 2013 chia cho 5 dư 4 có trung bình cộng bằng bao nhiêu? 2/ Tổng của 2 số bằng 50; biết nếu tăng số thứ nhất thêm 10%; số thứ hai thêm 15% ta được 2 số có tổng bằng 56,5. Tìm 2 só đó. 3/ Kho thóc A chứa 355 tấn, kho...

Bài 2087

Chữ số 1 xuất hiện bao nhiêu lần trong dãy số sau:1000; 1001;1002; 1003;.......;1998; 1999 ...

Bài 2086

Tuổi con hiện nay bằng 1/2 hiệu tuổi bố và tuổi con. Năm năm trước hiệu tuổi bố và con gấp 3 lần tuổi con khi đó . Hỏi khi tuổi con bằng 1/5 hiệu tuổi bố và con thì tuổi của mỗi người là bao nhiêu. ...

bài 2085

Một hộp bánh được mua về với giá 40000đ, biết của hàng đó lãi 20% giá bán . Hỏi cửa hàng đó bán hộ bánh bao nhiêu tiền?...

giup ho nha xin cam on

10026829 số ước chung của 27 và 36 là? Câu 1: Tìm , biết: và . Kết quả là Câu 2: Số ước chung của hai số 16 và 64 là Câu 3: Số ước của số là Câu 4: Số ước...

Violympic

10024964 Thầy và các bạn vô đây giải giúp nhé : toantieuhocpl.violet.vn/entry/show?entry_id=10023749 Không thì vào Blog toantieuhocpi mục " Giúp em với !!!!!!!!!!!!! "nhé Phiền các bạn và thầy quá do không copy được mà cũng bận quá nên ngại đánh...

Bài 2084. Thầy ơi em lại gặp bài khó rồi, nhờ thầy giải hộ em

Một người mạng trứng đi chợ đã bán đi 2/5 số trứng, người đó lại buôn thêm 46 quả nữa vì vậy tất cả số trứng mang về bằng 10/9 số trứng mang đi. Tính số trứng người đó mang đi....

Bài 2083. Nhờ thầy giải hộ em bài toán

Một mảnh vườn hình chữ nhật , nếu tăng chiều rộng để bằng chiều dài của nó thì diện tích tăng 20m2. nếu giảm chiều dài để bằng chiều rộng của nó thì diện tích giảm 16 m2.Tính diện tích mảnh vườn....

Bài 2082. Nhờ thầy giải hộ em bài toán

Khi tăng số đo cạnh đáy lớn lên 5%,cạnh đáy bé lên 10%,chiều cao giữ nguyên thì diên tích hình thang tăng lên bao nhiêu %...

Bài 2081

Thưa Py-ta-go lỗi lạc, trường của người có bao nhiêu môn đệ? Nhà hiền triết trả lời: - Hiện nay một nửa đang học Toán, một phần tư đang học nhạc, một phần bảy đang ngồi yên suy nghĩ. Ngoài ra còn có ba phụ nữ. Hỏi trường Đại học của Py-ta-go có bao nhiêu người?...

Bài 2080

Thời thơ ấu của Đi-ô-phăng chiếm 1/6 cuộc đời, 1/12 cuộc đời tiếp theo là thời thanh niên sôi nổi. Thêm 1/7 cuộc đời nữa ông sống độc thân. Sau khi lập gia đình được 5 năm thì sinh một con trai. Nhưng số mệnh chỉ cho con sống bằng nửa đời cha. Ông đã từ trần 4 năm sau...

Con gái

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng