Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Khó quá thầy ơi

Vòi thứ nhất chảy trong 5 giờ thì đầy bể, vỏi thứ hai chảy trong 4 giờ thì đầy bể, vòi thứ 3 chảy trong 3 giờ thì đầy bể. Hỏi khi không có nước, nếu mở đồng thời cả 3 vòi thì sau bao lâu sẽ đầy bể...

Bài 2145

Tổng của một số thập phân và 1 số tự nhiên A bằng 2006,13. Nếu br dấu phẩy của số thập phân đi thì ta được số mới hơn số tự nhiên A 27 đơn vị. Tìm số tự nhiên A....

Khó quá thầy ơi

Ngưới ta bán 3/5 số gạo thì trong kho còn lại 25kg gạo. Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?...

Thầy Trường ơi!Giải giúp em bài toán này vớ

Người ta xây nhà trên một khu đất h.c.n. Mảnh đất xây nhà có chiều dài bằng 1/3 chiều dài khu đất, chiều rộng bằng 2/5 chiều rộng khu đất. Hỏi diện tích xây nhà bằng bao nhiêu phần diện tích khu đất...

giúp em thầy ơi

Tình diện tích hình vuông có cạnh dài là 3/4dm...

giúp em thầy ơi

Tính chu vi h.c.n có chiều dài 3/5m và chiều rộng 3/8 m...

Em đang thi vòng 24 trên sách Violympic có bài khó. Thầy giải giúp em nha thầy

Một tủ sách có 3 ngăn chứa tất cả 372 quyển sách. Trong đó, số sách ở ngăn thứ nhất chiếm một phần tư tổng số sách. Số sách ở ngăn thứ hai chiếm một phần ba tổng số sách. Hỏi số sách ở ngăn thứ nhất dưới cùng là bao nhiêu quyển?...

Thầy giải giúp em bài toán này nhé

Hai vòi nước cùng chảy đươc bốn phần chín bể nước, Biết vòi thú nhất chảy được một phần ba bể nước. Hỏi vòi thứ hai chảy dược bao nhiêu phần bể nươc?...

Thầy giải giúp em bài toán này nhé

Mẹ mua về một can dầu, tuần thứ nhất mẹ dùng hết ba phần tám lít; tuần thứ hai mẹ dùng hết một phần hai lít dầu. Sau hai tuần dùng thì số dầu còn lại trong can là một phần tám lít. Hỏi lượng dầu trong can lúc mẹ mới mua về là bao nhiêu ? ...

Thày giúp em

Cả gà và thỏ đếm được 32 chân, số gà gấp đôi số thỏ.Hỏi có mấy con gà và mấy con thỏ?...

Bài 2144. Thầy giúp em với

Chiều rộng một hình chữ nhật một phần ba chiều dài. Nếu bớt chiều dài 72m, bớt chiếu rộng đi 8m thì được một hình chữ nhật mới có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng và chu vi là 160m. tính chu vi hình chữ nhật ban đầu...

Bài 2143. Thầy giải giúp em bài toán này với

Người ta mở rộng một cái sân hình vuông về cả 4 phía mỗi phía thêm 4 mét nên diện tích tăng thêm 240 mét vuông.Hãy tính a, Cạnh sân sau khi mở rộng là bao nhiêu b, Cạnh sân trước khi mở rộng là bao nhiêu...

Bài 2142. Nhờ thầy giải giúp em bài này với ạ

Cho một phép chia, biết nếu lấy số bị chia chia cho 2 lần số chia thì bằng 2,4 còn nếu lấy số bị chia chia cho 3 lần thương thì bằng 2,5. Tìm số bị chia của phép chia đó....

Bài 2141. Khó quá mà em chẳng giải được. Giúp em nhá thầy

10096609 Tím hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 999 và biết giữa chúng có 25 số lẻ....

Bài 2140. Thầy giúp em nhé!!!Cảm ơn thầy nhiều

Trong một tháng nào đó có 3 ngày chủ nhật là ngày chẵn. Hỏi ngày thứ 6 đầu tiên của tháng đó là ngày bao nhiêu của tháng???...

Bài 2138. Mong thầy giải giúp em bài toán này

Hiện nay anh 14 tuổi,em 6 tuổi. Hỏi mấy năm nữa thì tuổi anh sẽ gấp rưỡi tuổi em...

Bài 2137. Thầy giải giúp em bài toán này với

Cưa một khúc gỗ thành 2 đoạn mất 10 phút. Hỏi cưa khúc gỗ thành 6 đoạn thì mất bao nhiêu phút...

Con gái

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng