Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bài 2203. Khó quà thầy ơi

Cho ba số.Tổng số thứ nhất và số thứ hai là 153.Tổng số thứ hai và số thư ba là 132.Tổng số thư ba và số thư nhất là 157.Tìm số thứ nhất....

Bài 2202. Nguyễn phúc Duy

Một quả dưa hấu cân nặng 3,5kg chứa 92% nước, sau khi để dưới nắng một thời gian, lượng nước trong quả dưa chỉ còn chiếm 86%. Em hãy cho biết khi đó quả dưa cân nặng bao nhiêu kg ?...

Bài 2201. Thầy ơi giải giúp em bài toán với

10174297 Một vườn trường hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Nếu tăng chiều dài 3m và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích vườn trường tăng thêm 66m2.Tính diện tích vườn trường ...

Bài 2199. Giải bài giúp em

Ngày thứ nhất An đọc 1/4soos trang của một quyển sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp 3/8 số trang còn lại của quyển sách đó. Số trang sách còn lại chưa đọc sau hai ngày laf45 trang.Hỏi quyển sách dày bao nhiêu trang?...

mong cac thay cô giup em bài này nữa

Cặp số tự nhiên (x;y) với x > 1 thỏa mãn là (x;y)=() (Nhập các giá trị theo thứ tự,cách nhau bởi dấu ";")...

Bài 2198. Khó quá thầy ơi

Đội công nhân phải sữa chữa lại một con mương. Ngày thứ nhất đội sửa được 15m. Ngày thứ hai đội sửa được 1/3 đoạn mương còn lại. Như vậy đội còn phải sửa tiếp 20m mương nữa thí mới hoàn thành công việc. Tính độ daÌ ĐOẠN MƯƠNG CÒN LẠI...

mong cac thầy cô giup em

Một số nguyên a có dạng 3k + 5 (k nguyên) thì -a có dạng 3m + n (m, n nguyên). Nếu thì n =...

Bài 2197. Nguyễn phúc duy

Một người đi bộ từ A đến B với vận tốc 6km/giờ và đi bộ từ B về A với vận tốc 4km/giờ. Tính vận tốc quãng đường đó trên quãng đường cả đi và về....

Bài 2196. Nguyễn phuc duy

Tính 2/11x13 + 2/13x15 + 2/ 15x17 + ... + 2/ 97x99...

Bài 2195. Giải bài giúp em

Bác Tuấn cí một cái ao hình chữ nhật có diện là 180m2. Nay bác mở rộng theo chieuf dài thêm 2/5 số đo độ dài của nó để ao trỏ thành hình chữu nhật.Hỏi cái ao mới của bác có diện tích là bao nhiêu. ...

Thầy ơi giải bài giúp em

Một cái ao hình chữ nhật có diện tích 240m2. Người ta mở rộng theo chiều dài thêm và gio độ dài và giữ nguyên c Tính diện tích ao sau khi mở rộng....

Bài 2192-2193-2194. Nhờ thầy giải giúp em bài này .

Bài 1: Hai kho thóc A bà B chứa tất cả 465 tấn thóc, biết sau khi xuất đi 1/4 số thóc ở kho A và 1/5 số thóc ở kho B thì số thóc còn lại ở hai kho bằng nhau. hỏi lúc đầu kho B chứa bao nhiêu tấn thóc? Bài 2: cạnh đáy hình tam...

Bài 2191. Nhờ thầy giải giúp bài toán giùm em cảm ơn

Bác An làm một công việc được giao trong một thời gian rồi chuyển cho bác Thành làm tiếp cho đến khi hoàn thành. Hỏi Bác An đã làm trong bao lâu rồi mới chuyển cho bác Thành? Biết tổng thời gian hai bác làm là 14 giờ và để hoàn thành công việc một mình thì bác An cần...

Bài 2190 (Nguyễn Phúc Duy)

Tìm số có 4 chữ số mà chữ số tận cùng là 5. Nếu chuyển chữ số 5 lên đầu thì được số mới kém số đầu 522 đơn vị. ...

Bài 2188 - 2189 (Nguyến Thị Vỹ Thúy : Nhờ thầy giải hộ:)

Bài 1: Giữa hai ga Hà Nội và Nam Định có 11 ga khác. Hỏi phải in bao nhiêu loại vé sao cho hành khách có thể đi bất kỳ từ ga nào đến ga khác? Bài 2: Tìm số tự nhiên ab biết a...

Bài 2185 - 2186 - 2187. Nhờ thầy giải giúp em bài này với ạ

Bài 1: Một đơn vị bộ đội có một số lượng gạo đủ để cho 600 người ăn trong 28 ngày. Sau khi ăn được 13 ngày thì đơn vị có thêm 150 người nữa. Hỏi số gạo còn lại đủ cho đơn vị ăn trong bao nhiêu ngày nữa. biết mức ăn không thay đổi. Bài 2: Một phép...

Bài 2184. Nhờ thầy giải hộ em bài toán

Khi đánh số thứ tự các dãy nhà trên một đường phố, người ta dựng các số lẻ liên tiệp 1, 3, 5, 7, ... để đánh dãy số thứ nhất và các số chẵn liên tiếp 2, 4, 6, 8, ... để đánh số dãy thứ hai . Hỏi nhà cuối cùng của dãy chẵn của đường phố đó...

Con gái

Video Khai giảng năm học 2015 - 2016 Trường Tiểu học Trầm Lộng