Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bài 2211-2212. Nhờ thầy giải giúp em bài toán, em cảm ơn thầy .

1/ Bài 1: Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau mà không chia hết cho 3. 2/ Bài 2: Tính tổng tất cả các số có 3 chữ số viết được từ 3 chữ số 1; 3; 6....

Bài 2210. Tìm chữ số

Cho dãy số tự nhiên liên tiếp từ 1; 2 ; 3 ; 4;...;2014 a) Có bao nhiêu chữ số 0 b) Có bao nhiêu chữ số 1 c) Có bao nhiêu chữ số 2 d) Có bao nhiêu chữ số 5...

Bài 2208 - 2209. Nhờ thầy Trường và các thầy giảng hộ bài toán.

1.Tìm số tự nhiên bé nhất chia 3 dư 2, chia 4 dư 3, chia 5 dư 4. 2. Một mạnh bìa HCN có chiều rộng = 2/7 chiều dài và có diện tích là 126 cm2. Tính chu vi mảnh bìa. ...

Bài 2207. Thầy ơi giúp em bài này với!

Tìm 2 số biết tổng hai số đó gấp 3 lần hiệu 2 số và bằng một nửa tích của 2 số....

Bài 2206 TN

Mẹ bạn nga mua 100kg thức ăn cho gà .Cô bán hàng giao cho mẹ bạn nga ba loại bao đựng thức ăn: loại đựng 1 kg ; loại đựng 2 kg và loại đựng 5 kg.Biết số bao đựng 1 kg gấp 10 lần số bao đựng 2kg. Hỏi mẹ nga nhận được mấy bao đựng 5 kg?...

Bài 2205. thầy giải hộ em bài này nữa thầy nhé

cho hai phân số 6/7 và 2/9. hãy tìm phân số a/b sao cho khi thêm vào mỗi phân số đã cho ta được hai phân số mới có tỉ số là 3....

Bài 2204. Nhờ thầy giải hộ em bài toán

hiện nay là 9 giờ. Hỏi ít nhât bao nhiêu phút nữa thì hai kim đồng hồ vuông góc với nhau....

Bài 2203. Khó quà thầy ơi

Cho ba số.Tổng số thứ nhất và số thứ hai là 153.Tổng số thứ hai và số thư ba là 132.Tổng số thư ba và số thư nhất là 157.Tìm số thứ nhất....

Bài 2202. Nguyễn phúc Duy

Một quả dưa hấu cân nặng 3,5kg chứa 92% nước, sau khi để dưới nắng một thời gian, lượng nước trong quả dưa chỉ còn chiếm 86%. Em hãy cho biết khi đó quả dưa cân nặng bao nhiêu kg ?...

Bài 2201. Thầy ơi giải giúp em bài toán với

10174297 Một vườn trường hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Nếu tăng chiều dài 3m và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích vườn trường tăng thêm 66m2.Tính diện tích vườn trường ...

Bài 2199. Giải bài giúp em

Ngày thứ nhất An đọc 1/4soos trang của một quyển sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp 3/8 số trang còn lại của quyển sách đó. Số trang sách còn lại chưa đọc sau hai ngày laf45 trang.Hỏi quyển sách dày bao nhiêu trang?...

mong cac thay cô giup em bài này nữa

Cặp số tự nhiên (x;y) với x > 1 thỏa mãn là (x;y)=() (Nhập các giá trị theo thứ tự,cách nhau bởi dấu ";")...

Bài 2198. Khó quá thầy ơi

Đội công nhân phải sữa chữa lại một con mương. Ngày thứ nhất đội sửa được 15m. Ngày thứ hai đội sửa được 1/3 đoạn mương còn lại. Như vậy đội còn phải sửa tiếp 20m mương nữa thí mới hoàn thành công việc. Tính độ daÌ ĐOẠN MƯƠNG CÒN LẠI...

mong cac thầy cô giup em

Một số nguyên a có dạng 3k + 5 (k nguyên) thì -a có dạng 3m + n (m, n nguyên). Nếu thì n =...

Bài 2197. Nguyễn phúc duy

Một người đi bộ từ A đến B với vận tốc 6km/giờ và đi bộ từ B về A với vận tốc 4km/giờ. Tính vận tốc quãng đường đó trên quãng đường cả đi và về....

Bài 2196. Nguyễn phuc duy

Tính 2/11x13 + 2/13x15 + 2/ 15x17 + ... + 2/ 97x99...

Bài 2195. Giải bài giúp em

Bác Tuấn cí một cái ao hình chữ nhật có diện là 180m2. Nay bác mở rộng theo chieuf dài thêm 2/5 số đo độ dài của nó để ao trỏ thành hình chữu nhật.Hỏi cái ao mới của bác có diện tích là bao nhiêu. ...

Con gái

Video Khai giảng năm học 2015 - 2016 Trường Tiểu học Trầm Lộng