Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bài 2249. Thầy ơi giúp em bài toán này nhé!

Có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 2 được lập từ 4 chữ số trong các chữ số 0,1,2,4,6....

Bài 2245-2246-2247-2248. Nhờ thầy giải giúp em bài toán, em cảm ơn thầy .

1/ cho biết : 30 x31 x32 x 33 x k = 66*81440 k là một số tụ nhiên thích hợp và * là một chữ số chưa biết. Tìm chữ số * 2/ Có bao nhiêu số lẻ có 3 chữ số chia hết cho 3. 3/ Lớp 5A có 37 học sinh. Lớp 5B có 39 học sinh....

Bài 2244. NHờ thấy giúp em bài này

Tổng của số tự nhiên và số thập phân bằng 1994,34. Bỏ dấu phảy của số thập phân đi ta được số mới bé hơn số tự nhiên 748 đơn vị. Vậy số thập phan đó là........

Bài 2241 - 2242 - 2243. Nhờ thầy giải giúp em bài toán, em cảm ơn thầy .

Bài 1: Hãy cho biết tích A = 2x12x22x32x...x 2002x2012 có chữ số tận cùng là chữ số mấy? Bài 2:Hãy cho biết phải dùng tất cả bao nhiêu hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm để ghép thành 1 hình lập phương lớn có diện tích toàn phần là 1176 cm2. Bài 3: Tổng 2 số bàng 71,9....

Bài 2240. Toán hình

10207041 Cho tam giác ABC. Trên AB lấy điểm M sao cho AM = 2/3 AB. Trên AC lấy điểm N sao cho AN = 3/4 AC. Nối M với N, biết diện tích tứ giác BMNC là 120 cm2. Vậy diện tích tam giác ABC là...? ...

Bài 2239. Tính tổng các phân số

Tính A = 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + ... (tổng có 10 số hạng)...

Bài 2237 - 2238. Nhờ thầy giải giúp em ! Cảm ơn thầy

Hãy cho biết trong dãy số tự nhiên liên tiếp: 1; 2; 3 ; 4 ...2013; 2014 có tất cả bao nhiêu chữ số 1 ? Trả lời: Trong dãy đó có tất cả chữ số 1. Câu 7: Cho hai số tự nhiên có 2 chữ số. Biết số lớn hơn số bé 16 đơn vị. Ghép hai...

Bài 2231 - 2236. Nhờ thầy giải giúp em bài toán, em cảm ơn thầy .

Bài 1: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số chia hết cho cả 2 và 3? Bài 2: Cho biết tích các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 50 là số tự nhiên có bao nhiêu chữ số 0 ở tận cùng. Bài 3: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu...

Bài 2230. Nhờ thầy Trường và mọi người giảng giúp bài sau.

1) Cho năm chữ số: 0;1;2;4;5. Từ năm chữ số đã cho có thể viết được bao nhiêu số có bốn chữ số khác nhau chia hết cho 5 và nhỏ hơn 4000? 2) Cho các chữ số: 0;1;2;3;4. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số chia hết cho 3?...

Bài 2228 - 2229. Nhờ thầy giải giúp em bài toán, em cảm ơn thầy.

1/ S= 1x2 +2x3 +3x4 ...+ 28x29+ 29x30 2/ 9x19x29....x.1999x 2009 ; kết quả có chữ số tận cùng là:.... 3/ Tìm một số thập phân , biết: X (a+b+c) =1...

Bài 2227. Thầy giải giúp em bài toán này nhé

Có bao nhiêu phân số mà tổng của tử số và mẫu số của mỗi phân số bằng 2013...

Bài 2226. Giup em giai bai toan nay voi

Số gạo ttrong kho A bằng 3/2 số gạo trong kho B. Biết nếu chuyển 4500 Kg số gạo từ kho A sang kho B thì số gạo trong kho A bằng 87,5% số gạo trong kho B . Tính tổng số gọa trong 2 kho....

Bài 2225. Thầy Trường giúp em bài toán này nhé!

Để đánh số tất cả các trang của một quyển sách gồm 250 trang (từ 1 đến 250), người ta cần dùng bao nhiêu chữ số 2?...

Bài 2224. Nhờ thầy Trường và các thầy chỉ hộ bài sau.

Ngày 13/ 5/ 2012 là ngày thứ Tư. Hỏi ngày 15/5/ 2013 là ngày thứ mấy? ( E tính ra là chủ nhật nhưng không biết có chính xác không?)...

Bài 2223

Một dãy phố có 50 nhà. Số nhà của 50 nhà đó được đánh là các số chẵn liên tiếp. Biết tổng của 50 số nhà của dãy phố đó bằng 4950. Hãy cho biết số nhà đầu tiên và số nhà cuối cùng của dãy phố đó. ...

Bài 2222.

Một bếp ăn dự trữ một số gạo cho 120 người ăn trong 20 ngày. Sau khi ăn được 5 ngày, bếp ăn nhận thêm 30 người nữa ( Mức ăn của mỗi người như nhau). Hỏi số gạo còn lại đủ ăn trong bao nhiêu ngày nữa ? ...

Bài 2218 - 2219 - 2220 - 2221. Toán chuyển động về kim đồng hồ.

1) Bây giờ là 4 giờ. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu giờ nữa thì kim giờ và kim phút trùng với nhau? 2) Bây giờ là 5 giờ. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu giờ nữa thì kim giờ và kim phút thẳng hàng với nhau? 3) Bây giờ là 7 giờ. Hỏi sau ít nhất bao...

Bài 2217. Thầy giúp em bài này nha!

Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà trong số đó có chữ số 0? (thầy giúp em giải bằng nhiều cách nhé!)...

Con gái

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng