Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

làm sao để tăng số điểm vậy thầy?

Tien the em hoi thay luon: lam sao de noi dung viet co dau a?...

thầy giúp em bài này với!

Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B hết 32 phút khi về ngược dòng hết 48 phút. Hỏi một cụm bèo trôi hết bao nhiêu thời gian?...

Câu 1. Khắc phục tình trạng thảo luận nhóm

Thực tế, ở một số tiết học, khi giáo viên sử dụng phương pháp thảo luận nhóm thì chỉ có một số em tích cực tham gia và thường làm luôn công việc của cả nhóm còn những học sinh khác hầu như không hề tham gia. Như vậy là việc sử dụng phương pháp thảo luận nhóm đã không...

Con gái

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng