Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Trò chơi : Chiếc nón kì diệu.

Trò chơi “Chiếc nón kì diệu” a/ Mục tiêu: - Dùng làm phần thưởng cho học sinh - Củng cố các kiến thức về từ ngữ, các kĩ năng tư duy, phán đoán nhanh và giao tiếp cho học sinh. b/ Cách chơi : - Đối tượng : Chia học sinh tham gia chơi làm 3 đội (Có thể là...

Con gái

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng