Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

TRò chơi : Chuyển bóng

Mỗi tuần 1 trò chơi : Chuyển bóng *Mục đích : Rèn kĩ năng phối hợp, giáo dục đoàn kết, tạo không khí vui vẻ *Đối tượng : Là phần thưởng cho các học sinh trong phong trào thi đua (hoặc số học sinh được nhiều điểm 10) ở lớp được bình bầu theo dõi từ các lớp...

Trò chơi : Kéo co

5716445 Xem video trò chơi tại đây : Mỗi tuần 1 trò chơi : Kéo co *Mục đích : Rèn kĩ năng phối hợp, giáo dục đoàn kết, tạo không khí vui vẻ *Đối tượng : Là phần thưởng cho các học sinh làm tốt phong trào học tập được bình bầu theo dõi từ các lớp...

Trò chơi : Rung chuông vàng

Trò chơi “rung chuông vàng” a/ Mục tiêu: - Dùng làm phần thưởng cho học sinh - Củng cố các kiến thức về xã hội, cung cấp vốn sống cho học sinh và rèn các kĩ năng trong hoạt động tập thể. b/ Cách chơi : - Đối tượng : Tất cả những học sinh có cố gắng đã được...

Trò chơi : Nhảy bao bố

5717092 Mỗi tuần 1 trò chơi : Nhảy bao bố *Mục đích ý nghĩa : Rèn luyện sức khoẻ, nhanh nhẹn, khéo léo, tạo không khí vui vẻ, thoải mái để học tập, sinh hoạt *Đối tượng : Là phần thưởng cho các học sinh trong phong trào thi đua (hoặc số học sinh được nhiều điểm...

Con gái

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng